آقای دکتر سید امین حسینی سنو

Dr. Seyed Amin Hosseini Seno

دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (246290)

37
7
47

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی