خانم دکتر منیژه بحرینی زاد

Dr. Manijeh BahreiniRad

عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (61004)

6
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی