ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر سید یعقوب حسینی

Dr. Seyed Yaghob Hosseini

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (325684)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی سید یعقوب حسینی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

مقالات سید یعقوب حسینی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهویژگیهای رهبر خوب:پژوهشی در شناخت ادراک کارشناسان از رهبر خوب با استفاده از رو ش شناسی کیوهمایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی1389
2دریافت فایل PDF مقالهشناسایی موانع اجرای برنامه های راهبردی با روش مدلسازی ساختاری تفسیریپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1389
3دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فرایند تحلیل شبکه ای فازی با رویکرد مدلسازی غیرخطی در شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک درسازمان های دولتیپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر تفکر راهبردیپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1389
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای بهبود فرایندهای کسب و کارنهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1391
6دریافت فایل PDF مقالهیکپارچگی هوشمندی کسب وکارو مدیریت دانشاولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور1391
7دریافت فایل PDF مقالههوشمندی کسب وکاردرسازمان های ایرانیاولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور1391
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل های قصد و نیت کارآفرینانه و عوامل مؤثر در ایجاد فرهنگ کارآفرینیهمایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور1392
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اهمیت عملکرد ویژگی های خدمت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی: پژوهشی در صنعت خدمات تلفن همراهکنگره موبایل ایران1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان به سبز بودن برند خودروهای ایرانی: مطالعهموردی شهرستان شیرازکنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1392
11دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر بر محیط کسب وکار درایران باتکیه بر تئوری نهادی سازمانکنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی موانع سازمانی کسب وکارهای کوچک و متوسط در پذیرش تجارت الکترونیککنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1392
13دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل مفهومی برای شناسایی موانع پذیرش تجارت الکترونیک توسط کسب و کارهای کوچک و متوسطکنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1392
14دریافت فایل PDF مقالهارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر شکل گیری تصویر برند سبز در اذهان مصرف کنندگان: صنعت خودروسازیکنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1392
15دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی موانع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تسهیلات مالی موثر بر جذب سرمایه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسکنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار1393
17دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید در بنگاه های کوچک و متوسط (مطالعه موردی شهرک صنعتی آمل)سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت1393
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عملکرد نظام جبران خدمات کارکنان بر بهره وری کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان مازندراندومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزایش سرمایه بر بازده، ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک سهاماولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران1394
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی شک سازمانی وشناسایی پیامد ای آن با استفاد از مدل سازی معادلات ساختاریچهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1394
21دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مهمترین عوامل تاثیرگذاربرمدیریت دانشهفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش1394
22دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی رهبری: تبیین نقش ویژگیهای فردی موردمطالعه اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارسکنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی1394
23دریافت فایل PDF مقالهمهارت های نرم رهبری، تعریف، مفهوم، طبقه بندی و چارچوبکنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی1394
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین تضمین خدمات از ابعاد کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان در بانک تجارت استان بوشهرسومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1395
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین نحوه پاسخگویی از ابعاد کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان در بانک تجارت استان بوشهرسومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1395
26دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر بر قصد و نیت کارآفرینی دانشجویان دختر (مورد مطالعه: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاههای دولتی شهر تهران)پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین1395
27دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل مؤثر بر قصد و نیت رهبری و کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران)پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین1395
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های عملکرد شرکت لبنیات و بستنی میهنکنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی1394
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارائه یک الگوی عملیاتی در جهت بهبود تناوب زراعی محصولات کشاورزی با تکیه بر کلزادومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
30دریافت فایل PDF مقالهتدوین و ارائه الگویی برای بهبود آموزش تفکر سیستمی بر پایه بازی وارسازیاولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل1398

مقالات سید یعقوب حسینی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهنقش انگیزه رهبری، کارآمدی رهبری و شبکه های اجتماعی درقصدونیت رهبری دانشجویان رشته مدیریتفصلنامه مطالعات منابع انسانی1393
2دریافت فایل PDF مقالهعدالت سازمانی: ارایه مدلی برای اندازه گیری عدالت برون سازمانیفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1391
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های دانش بنیانفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1392
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمانفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1392
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکیفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1393
6دریافت فایل PDF مقالهطراحی و تبیین مدل حفظ و نگهداری داوطلبان در ورزش دانشجویی: مطالعه موردی داوطلبان ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهراندوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر قصد و نیت کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریتفصلنامه مطالعات منابع انسانی1395
8دریافت فایل PDF مقالهتعیین عوامل موثر در ایجاد تصویر سبز از برند خودروهای ایرانی در اذهان مشتریان آنها در شهر شیرازمدیریت برند1393
9دریافت فایل PDF مقالهشایستگی و ارتباط آن با عملکرد کارکنانفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1397
10دریافت فایل PDF مقالهچالش های پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر)دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی1397
11دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ذهنیت افراد نسبت به سیاست های خصوصی سازی در ایراندوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی1390
12دریافت فایل PDF مقالهتبیین و ارزیابی هوشمندی درون سازمانیفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1394
13دریافت فایل PDF مقالهرویکرد رفتاری هوش راهبردی رهبر در سازمانفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1392
14دریافت فایل PDF مقالهارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه های بازرگانی استان یزدتحقیقات بازاریابی نوین1392
15دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی استان های کشور از حیث برخورداری از شاخص های اقتصادی- اجتماعیفصلنامه برنامه ریزی و بودجه1379
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات شاخص های قیمت در بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۷۶-۱۳۷۸)فصلنامه برنامه ریزی و بودجه1380
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی راهبرد بازاریابی دیجیتال شرکت های صادراتی مواد معدنی استان بوشهر با استفاده از مدل RACEفصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی1400
18دریافت فایل PDF مقالهتبیین نقش بازی وارسازی در سنجش تفکر سیستمیفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1400
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر دانش زیست محیطی و رفتار های حامی محیط زیست مصرف کنندگانمجله چشم انداز مدیریت بازرگانی1393
20دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شبکه های عصبی در پژوهش های داده بنیادفصلنامه روش شناسی علوم انسانی1395
21دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فرآیندهای الکترونیکی با استفاده از تکنیک فرآیندکاوی (موردمطالعه: فرآیند ترفیع پایه اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس)مجله چشم انداز مدیریت صنعتی1397
22دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی موفقیت سازمان ها در پیاده سازی سیستم های استاندارد ایزو برپایه روش تحلیل تشخیصیمجله چشم انداز مدیریت صنعتی1391
تاریخ ایجاد رزومه: 14 دی 1400 - تعداد مشاهده 33 بار

نمودار سالانه مقالات سید یعقوب حسینی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با سید یعقوب حسینی

استان: تهران شهر: تهران

به اشتراک گذاری صفحه سید یعقوب حسینی

کلیدواژه های مهم در مقالات سید یعقوب حسینی

پشتیبانی