شناخت واکنش مصرف کنندگان و سطح درگیری آنها در هشتک های تبلیغاتی : رویکردی مبتنی بر خوشه بندی بازار با استفاده از نقشه های خودسازمان ده

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 173

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCBS-9-2_002

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1401

چکیده مقاله:

هدف: هدف این پژوهش شناسایی بخش های مختلف مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی، سطح درگیری و واکنش نسبت به تبلیغات از طریق هشتگ، است. روششناسی: این پژوهش از نظر ماهیت در دسته ی پژوهش های آمیخته قرار می گیرد و ترکیبی از آزمایش و پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش را کاربران ایرانی و بین المللی شبکه های اجتماعی تشکیل می دهند. داده های واکنش نسبت به تبلیغات از طریق بررسی لایک و کامنت های کاربران در شبکه های اجتماعی و کدگذاری آنها و داد های سطح درگیری در تبلیغات از طریق هشتک با پرسشنامه به دو شیوه حضوری و آنلاین در میان ۵۴۵ نفر از کاربران جمع آوری شده است. به منظور بخش بندی کاربران شبکه های اجتماعی و توصیف ویژگی های آنها از رویکرد نقشه های خودسازمانده استفاده شده است. یافتهها: بر اساس یافته های این پژوهش مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی، سطح درگیری و واکنش نسبت به تبلیغات از طریق هشتگ در سه بخش مصرف کنندگان غیر درگیر نسبتا منطقی، مصرف کنندگان درگیر منطقی و مصرف کنندگان نسبتا درگیر احساسی، بخش بندی شدند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

منیژه بحرینی زاد

استاد دانشگاه خلیج فارس

سپیده اسلمی

دانشگاه خلیج فارس