آقای دکتر محمد مهرآیین

Dr. Mohammad Mehraeen

عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (74952)

41
43
1
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی سیستم های اطلاعاتی مدیریت دانشگاه منچستر2002-2006