آقای دکتر محمدحسین همایونی راد

Dr. Mohammad Hossein Homayoni rad

استادیارگروه مدیریت دانشگاه سناباد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (366094)

6
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی