آقای مجتبی پورسلیمی

Mojtaba Poursalimi

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176677)

44
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی