بررسی نقش میانجی گری رضایت شغلی در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده وآموزش بر تعهد سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان سبزوار

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,071

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MRMEA02_166

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق ، بررسی نقش میانجی گری رضایت شغلی در رابطه بین حمایت ساازمانی ادراک شده و آموزش برتعهد سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان سبزوار می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف ، کاربردی بوده و بر اساس روشگردآوری داده ها ، توصیفی و از نوع پیمایشی تحلیلی است و از رو مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. داده های مورد نظر ازبین کارکنان شهرداری سبزوار با استفاده از ابزار پرسشنامه و به رو نمونه گیری تصادفی ، جمع آوری شده است . برای روایی پرسشنامه از روایی صوری و سازه و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است . در نهایتداده های 061 پرسشنامه با استفاده از از نرم افزار Lisrel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . یافته های حاصل از این پژوهش نشان داده است که آموز و حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری روی تعهد مستمر و هنجاری کارکنان سازمان و رضایت شغلی آنان داشته است. همچنین اثر مثبت و معنادار رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان و تعهد مستمر و هنجاری ، مورد تأیید قرار گرفت . علاوه برآن ، یافته های این تحقیق حاکی از تأیید اثر میانجی گری رضایت شغلی در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و آموز بر تعهد سازمانی می باشد

کلیدواژه ها:

آموز ، تعهد سازمانی ، حمایت سازمانی ادراک شده ، رضایت شغلی

نویسندگان

نداسادات صانعی

دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد نیشابور ، گروه مدیریت ، نیشابور ، ایران

مجتبی پورسلیمی

دانشگاه فردوسی مشهد ، استادیارگروه مدیریت ، مشهد ، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • پورسلطانی زرندی، حسین _ ایرجی نقندر، رامین _ ارتباط درک ...
 • دعایی، حبیب اله و مرتضوی، سعید، مدل یابی تاثیر درک ...
 • زهدی، امین، بررسی تاثیر تعهد حرفه ای بر ابعاد تعهد ...
 • سید جوادین، سید رضا، رایج، حمزه، آقامیری، سید علی _ ...
 • صالحی صدقیانی، پانته آ، تاج زاده نمین، ابوالفضل و داورئیان، ...
 • غلام پور، محمد، طالب پور، مهدی _ امیر نژاد _ ...
 • قاسمی، فرزانه، بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی کارکنان ...
 • یعقوبی، مریم، رابطه بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی وتعهد ...
 • Ahmed, P and Rafig, M. (2003). Internal marketing issues and ...
 • Allen _ NJ and Meyer , JP. (1990). the measuremem ...
 • Allen , M .W , Armstrang , D .J., Reid ...
 • Ballantyne, D. (2003). A re lat i onship -mediated theory ...
 • Baranik, Lisa, Elizabeth A.Roling and Lillian T. Eby .(2010). Why ...
 • Berge, Z. L. (2009). Why it is _ hard to ...
 • Cichy, R., Jaj, C.H., and Kim, S. (2011). The relationship ...
 • Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., and ...
 • Garavan , T ; Hogan. A and Amand _ C ...
 • Freund, A and carmel , A. (2004). The relationship between ...
 • Khalaf Ahmad , A and AI-Borie , H.(2012) , Impact ...
 • Pollit, D. (2008). Continuous improvement safeguards Factory's future at Innovia ...
 • Sahinidis, Alexandros. G, and Bouris, John. (2010). Employee perceived training ...
 • Sloman , M . (2009) , Training Strategy for implementing ...
 • Whitener, E. M. (2010). Do "high commitment" human resource practices ...
 • نمایش کامل مراجع