بررسی تاثیر نسبت های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 506

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DANESH-18-1_006

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

تصمیمگیری بهینه در بازارهای اوراق بهادار و سهام نیازمند برخورداری از ابزارها و فنون مناسب برای تحلیل و انتخاب بهترین گزینه های سرمایه گذاری است. در این بین صورت های مالی شرکت ها از جملهمهم ترین اطلاعات مالی برای تحلیل بنیادی سهام شرکت ها است. پژوهش حاضر با مبنا قراردادن اطلاعات بنیادی در صورت های مالی شرکت ها، تلاش نموده است تا اثر بخشی 10 مورد از مهم ترین نسبت های مالی را در پیش بینی بازده آتی و سود آتی 252 شرکت ازشرکت های بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مالی آنها در یک دوره 6 ساله 1385-1380 در دسترس بوده است را آزمون نماید. یافته های پژوهش نشان داده است که نسبت های سود آوری و نسبت های فعالیت می توانند پیش بینی کننده مناسبی برای بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران باشند . با این حال ارتباط معنی داری میاننسبت های مالی و سود آتی نشان داده نشده است که احتمالا ناشی از هموار سازی سود در شرک ت های ایرانی است.

کلیدواژه ها:

شاخص های بنیادی ، بازده آتی سود آتی ، سرمایه گذاری

نویسندگان

محمد لگزیان

استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

جواد بقایی

استادیار موسسه غیرانتفاعی کاویان

محمدحسین همایونی راد

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشکده علوم ضادار ی و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد