آقای امیدعلی خوارزمی

Omidali Kharazmi

معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180945)

135
61
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی