آقای براتعلی خاکپور

Baratali Khakpour

ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176117)

68
48
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی