ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای حسین حاتمی

Hosein Hatami

استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177025)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی حسین حاتمی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه شهید بهشتی
هیات تحریریهدو فصلنامه تعالی بالینی
مدیر مسئولفصلنامه بهداشت در عرصه

مقالات حسین حاتمی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهروش کم هزینه کردن شبکه روشنایی مهابراولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق 1370
2دریافت فایل PDF مقالهمنافع اقتصادی نصب خازن در شبکه های توزیعدومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق1371
3دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بحران های شهری (مطالعه موردی: زلزله تهران)اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست1386
4دریافت فایل PDF مقالهنوپدیدی بیماری ها، بیوتروریسم و نقش ارزنده بهداشت محیطدوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط1388
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محدودیت غذایی، اثرات مختلف و طول دوره محدودیت غذایی در ابتدای زندگی بر عملکرد جوجه های گوشتی راسدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر برنامه های محدودیت غذایی کمی بر عملکرد جوجه های گوشتی در دو سویه کاپ و راسدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
7دریافت فایل PDF مقالهجهانی شدن بخش کشاورزی ایران و تطبیق آن با برنامه پنجم توسعه کشورهمایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 14041389
8دریافت فایل PDF مقالههدفمند کردن یارانه ها و نقش آن در اصلاح الگوی مصرف بخش کشاورزی در افق ایران 1404همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 14041389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تحولات مسکن در شهر اصفهانهمایش منطقه ای خانه ایرانی1389
10دریافت فایل PDF مقالهارائه یک مدل مدیریت استراتژیک اقتضائی در آموزش عالیاولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی1389
11دریافت فایل PDF مقالهفرایند جهانی شدن اقتصاد و چالشهای آن در کشورهای جهان اسلامهمایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین المللی از دیدگاه اسلام1389
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نقش تجاری سازی پژوهش در فرایند توسعه اقتصادی پایدار کشور باتاکید بر برنامه پنجم توسعهاولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش1389
13دریافت فایل PDF مقالهنقش و جایگاه تجاری سازی پژوهش در تحقق سند چشم انداز 20 ساله ی کشوراولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش1389
14دریافت فایل PDF مقالهفناوری و رقابت پذیری دو محور اساسی تجاری سازی پژوهش درایراناولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش1389
15دریافت فایل PDF مقالهمساعدت تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی به عرصه نواوری و خلاقیتاولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش1389
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجاری سازی تحقیقات در بخش کشاورزی ایراناولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش1389
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی و عددی رفتار پوسته استوانهای تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محورینخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک1389
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کمانش بر رفتار منحنی های هیسترزیس پوسته های استوانه اینخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک1389
19دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی برتوسعه اقتصاد شهریاولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست1389
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی خشکسالی بخش کشاورزی شهرستان ابرکوه در سالهای اخیر و ارائه روشهای مقابله با آنسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
21دریافت فایل PDF مقالهآموزش شهروندی کلید توسعه شهریهمایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1389
22دریافت فایل PDF مقالهکاربرد GIS در توسعه شهریهمایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1389
23دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر توسعه اقتصاد شهریهمایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1389
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگپوسته استوانه ای تحت بارگذاری محوری تناوبینوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک1390
25دریافت فایل PDF مقالهراهبردهای مدیریت بهره برداری ازمنابع آب در بخش کشاورزی شهرستان ابرکوهاولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب1390
26دریافت فایل PDF مقالهجداسازی شبکه آب شرب از فضای سبزشهرها، راهکاری اجرایی در راستای مدیریت بهره برداری از منابع آب(مطالعه موردی شهر ابرکوه)اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب1390
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی و عددی رفتار پوسته استوانه ای تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوریاولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده1390
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کمانش بررفتار منحنی های هیسترزیس پوسته های استوانه ایاولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده1390
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی وعددی رفتار پلی استال تحت بارگذاری کرنش کنترلی نامتقارن محوریاولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده1390
30دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر امنیت فرهنگی و جاذبه های گردشگری ابرکوههمایش منطقه ای توریسم و توسعه1389
31دریافت فایل PDF مقالهتستهای تجربی و تحلیل عددی تاثیر پارامترها ی دامنه کرنش و کرنش متوسط روی عمر پلی استالدهمین همایش انجمن هوافضای ایران1389
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی خشکسالی بخش کشاورزی شهرستان ابرکوه در سال های اخیر و ارائه روش های مقابله با آندومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی و عددی رفتار پوسته های استوانه ای دارای گشودگی تحت بارگذاری کرنش کنترلی محوری تناوبیبیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1391
34دریافت فایل PDF مقالهجایگاه آموزش در معماری جهت دستیابی به توسعه پایدار در ایراناولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1391
35دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی توسعه توریسم شهری با بهره گیری از شاخص های زیست اقلیمی در جهت توسعه پایدار شهری نمونه موردی: اصفهانهمایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار1392
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطابق اقلیم و معماری نمونه موردمطالعه: بافت سنتی شهرنائینهمایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری1392
37دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر بررسی و شناخت نقش ضوابط و مقررات شهرسازی در تحقق توسعه پایدار شهری (نمونه مورد مطالعه: کلانشهر مشهد)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
38دریافت فایل PDF مقالهخلیج پارس انرژی و نقش آن در تحولات سیاسی منطقه ای و فرا منطقه ای با تاکید بر روابط ایران و قطرهمایش علمی پژوهشی خلیج فارس1393
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی آمادگی عملکردی ، غیر سازه ای و سازه ای مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اهواز در قبال بلایا درسال ١٣٩٣ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1393
40دریافت فایل PDF مقالهFunctional, structural and non-structural preparedness of Ahwaz Health centers against disasters in 2014ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1393
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی آمادگی عملکردی ، غیر سازه ای و سازه ای مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اهوازدر قبال بلایا درسال1393ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1393
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های کیفیت زندگی با تأکید بر ابعاد کالبدی در منطقه 8 شهر مشهدششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی1393
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در منطقه هشت شهر مشهد از دیدگاه شهروندان و مدیران با تأکید بر ابعاد محیطی و فرهنگیدومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران1393
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی بانک توسعه صادرات ایرانکنفرانس ملی اقیانوس مدیریت1394
45دریافت فایل PDF مقالهتحلیل شاخص های توسعه ی اقتصادی شهرهای استان یزدپنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری1394
46دریافت فایل PDF مقالهفرآیند جهانی شدن و بررسی چالش های آن در کشورهای جهان اسلامپنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری1394
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا با جذب و تجهیز منابع در شعب منتخب بانک توسعه صادرات ایراندومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1394
48دریافت فایل PDF مقالهThe relationship between complications of the Pentavalent vaccine with the mother's education in Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2015همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی1395
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه تیوری و عددی تاثیر اینرسی در توصیف رفتار پارامترهای موثر در فروریزش جاذب مشبک تک سلولی و دو سلولی تحت بارگذاری ضربه ایسومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک1395
50دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از مبلمان شهری با تاکید بر ساماندهی فضاها و عناصر شهری (مورد: خیابان اما خمینی شهر نیشابور)اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری1396
51دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانوذرات هیدروژلی میکروژل بر پایه اکریلامید با استفاده ازتلفیق پلیمیزاسیون های امولسیونی و پراکنشیهمایش ملی فناوری های نوین در مهندسی شیمی1395
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی جرم قتل عمد و شبه عمداولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی1395
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر متغییرهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیرآب برخواص مکانیکی جوش آلیاژآلومینیوم 6061سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- عمران و فناوری های پیشرفته1396
54دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان سیال حول دسته لوله های مبدل حرارتی و بررسی ارتعاشات ناشی از جریانسومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- عمران و فناوری های پیشرفته1396
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه اقتصادی چیلر تراکمی و جذبیسومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- عمران و فناوری های پیشرفته1396
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی انتقال حرارت نانوسیال آب اکسید آلومینیم در یک کانال مواجهفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1396
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر نابرابری های اجتماعی ( مطالعه موردی شهرستان نورآباد لرستان )پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1396
58دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی انتقال حرارت یک سیال میکرو قطبی در لوله قایماولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی1397
59دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی سیستم هیبریدی باد و خورشید و بهینه سازی انرژی توسط نرم افزار هومراولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی1397
60دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پارامترهای فرایند اکستروژن هیدرو استاتیکی بر فشار اکستروژن در تولید قطعات باجنس آلیاژAZ31اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی1397
61دریافت فایل PDF مقالهبرخورد سواری با جرم های مختلف به گاردریل دو موج و بررسی تغییرات سرعت برخورددومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی1397
62دریافت فایل PDF مقالهطراحی و مدلسازی سیستم گرمایش خورشیدی در ساختمان مسکونی به کمک نرم افزار تی سلدومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی1397
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با سلامت روانی در دانش آموزانچهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1397
64دریافت فایل PDF مقالهارایه ی مدل گسترش تکنیک ابزار برای کنترل نرخ تنش برشی در جهت شکل دهی فلزات به روش انفجاریچهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات1397
65دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پارامترهای فرایند اکستروژن هیدرو استاتیکی بر فشار اکستروژن در تولید قطعات با جنس آلیاژ AZ31چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات1397
66دریافت فایل PDF مقالهآمادگی نظام سلامت در مواجهه با حوادث و تهدیدات زیستینهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا1398
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات بهداشتی ذرات معلق (PM2.5) در هوای شهر اصفهان در سال 1395 با استفاده از مدلAirQ+دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور1398

مقالات حسین حاتمی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهClinical Syndromes in HIV/AIDS according to CD4 countفصلنامه آسیب شناسی ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت شدت روشنایی کارگاه های قالیبافی و وضعیت بینایی شاغلین در شهرستان تکاب در سال 1392مجله ارگونومی1393
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در قالیبافان شاغل و ارتباط آن با میزان روشنایی در کارگاه های قالیبافی شهرستان تکاب در سالمجله ارگونومی1394
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی سندرمهای بالینی منجر به بستری در مبتلایان به اچ آی وی / ایدز حسب شمارش CD4 در بیمارستان سینا کرمانشاهمجله پزشکی بالینی ابن سینا1385
5دریافت فایل PDF مقالهعوامل مرتبط با نارسایی مزمن کلیه در بیماران تحت همودیالیز در شهرستان تویسرکان در سال 1392مجله علمی پژوهان1393
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی خشک سالی اقلیمی و اثرات آن بر الگوی فضایی مکان گزینی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان مازندران)فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی سرواپیدمیولوژی هپاتیت Bدر اعضاء خانواده مبتلایان به هپاتیتBمزمن در زاهدانفصلنامه بهداشت در عرصه1392
8دریافت فایل PDF مقالهشیوع پوسیدگی دندان های آسیای شیری و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شمیراناتفصلنامه بهداشت در عرصه1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط جهشهای ژن بتاگلوبین با فاکتورهای خونی در ناقلان بتاتالاسمیفصلنامه بهداشت در عرصه1394
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی فراوانی انواع جهشهای ژن بتاگلوبین در ناقلان بتاتالاسمی مراجعه کننده به شبکههای بهداشتی درمانی پاکدشت و ورامینفصلنامه بهداشت در عرصه1394
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط عوارض واکسن پنتا والان با سطح تحصیلات مادران در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1394فصلنامه بهداشت در عرصه1394
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی شیوع چاقی و اضافه وزن و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان سنین باروری شهر رشت در سال 1394فصلنامه بهداشت در عرصه1395
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین پریودنتیت مزمن و پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 17 در برخی از مراکز بهداشتی درمانی شمال تهران، 95-1393فصلنامه بهداشت در عرصه1396
14دریافت فایل PDF مقالهریزاستخراج فاز جامد تقویت یافته با خلاء و تقویت یافته با سرمایشفصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران1397
15دریافت فایل PDF مقالهدانشگاه لرستان - آزمایشگاه مرکزیفصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران1397
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی و عددی ورق یک و دولایه آلومینیوم 3105 با اتصالات مکانیکی تحت ضربه سقوط آزاددو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 13 بار

نمودار تولید سالانه مقالات حسین حاتمی

تماس با حسین حاتمی


به اشتراک گذاری صفحه حسین حاتمی

پشتیبانی