آقای حسین حاتمی

Hosein Hatami

استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177025)

68
65
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی