آقای دکتر حمیدرضا ایپک چی

Dr. Hamid Reza Eipakchi

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (444323)

21
2
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی