ارائه یک مدل مدیریت استراتژیک اقتضائی در آموزش عالی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,499

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIEAC01_171

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1389

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش ارائه یک مدل مدیریت استراتژیک اقتضایی در آموزش عالی در دانشگاههای آزاد اسلامی ایران بود. روش انجام تحقیق پیمایشی بود.جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور با رشته مدیریت درسال ( 87- 86 ) بود .حجم نمونه مطابق با حدول مورگان 181نفرتعیین گردید. اطلاعات به روش میدانی و از طریق پرسشنامه جمع آوری وبا استفاده از تحلیل عاملی، تحلیل واریانس و آزمون Tعامل های اصلی شناسایی و بارهای عاملی مؤلفه های اصلی وفرعی به ترتیب بارعاملی وتعیین ترتیب ورود مولفه های اصلی به مدل، جهت طراحی الگوی مدیریت استراتژیک اقتضایی در آموزش عالی محاسبه گردیده است. این مدل با توجه به تبیین وضعیت موجود و تعیین مسیر به طرف وضعیت مطلوب پس از تدوین استراتژیها واتخاذ تاکتیک های متناسب با هر استراتژی ارائه گردیده است که اتخاذ تاکتیک ها از ویژگیهای این مدل جهت مقابله با تهدیدات و استفاده از فرصت ها، و تقویت نقاط قوت ورفع نقاط ضعف در محیط های بیرونی و درونی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که 6 مؤلفه اصلی و 28مولفه فرعی مدل با درجه تناسب 64/88 مورد تأیید و پذیرش متخصصان دانشگاه قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

تدوین استراتژی ، فرصت ها و تهدیدات محیط های داخلی و بیرونی ، برنامه ریزی استراتژیک ، مطالعات محیطی ، مدیریت استراتژیک

نویسندگان

حسین حاتمی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • The 7-S -Model is better known as McKinsey 7-S. Tom ...
 • دانشگاه آزاد اسلامی، (1386). طرح استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی _ ...
 • دشگاه الزهرا، (1375). طرح استراتژیک دانشگاه الزهرا _ قابل دسترس ...
 • دانشگاه شیراز، (1386).طرح استراتژیک دانشگاه شیراز، قابل دسترس در (htp:llww.shi ...
 • دانشگاه صنعتی ایرکبیر، (1386).طرح استراتژیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قابل دسترس ...
 • دانشگاه علوم پزشکی سمنان، (1380).برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ...
 • دانشگاه علوم پزشکی شهید بشتی، (1383).طرح استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ...
 • A STRATEGIC PLAN FOR THE STANFORD UNIVERS ITY SCHOOL OF ...
 • Ahmadi. A. ghazanfari. M." strategic planningfor implementing e-government in iran: ...
 • Government i Iran." -ع [3] Ahmadi. A. Ghazanfari. M. Aliahmadi. ...
 • Argenti. A.J." A Cokporate Planning" _ A Practial Gvide"Allenk Unwin: ...
 • Andrews.R.K _ The Concept of Corporate Strategy" rev. ed. Richard. ...
 • A.D.Chandle. Jr.Strategy _ Structure :Chapters in the History of The ...
 • Ansoff. - H. (1965), Corporate Strategy an Analytical Approach to ...
 • Chaffee, Ellen Earle. 1985. Three Modes of strategy .Academy of ...
 • Chandler, Alfred D. 1962.Stratetegy and S truc ture .Massachusets : ...
 • Clark. Burto. R . (1998).Creating Entrepreneurial University: Organization Pathway of ...
 • Clark. B.R. The Distinctive College Antioch, Read and S warthmore. ...
 • Clark.R.C. The Japanese company, New Haven: Yale University Press.1979 _ ...
 • Cohen. K.J&R.M Cyert, " Strategy :Formulation, Implementatio n and Monitoring ...
 • Certo, S amvel .C"Modern Management" Hall International, 1997 ...
 • C.W. Hofer and D. Schendel. Strategy Formulation ; Analytical Concepts ...
 • C Randy Chafy, Technology and Education in the Third World: ...
 • D.M. Herold, "Long- Range Planning and Organizational Performance A Cross- ...
 • Davis. R. T, Performance and Development of Field Sales Managers ...
 • D.W. Karger and Z.A.Malik, "Long- Range Planning and Organizational Performance, ...
 • Fred.R.Davi. Strategic Management Copy Right 1999. _ Prentice-Hall.In. ...
 • FEURER R. CHACHAB AGHI K& DISTEL M. 1995.Dynamic Strategy Ownership. ...
 • Grundy, T and King.D"Using Strategic Planning to Strategic Change" Long ...
 • Gluc , F.W&others"(1982)The Four phases of Strategic Management' Journal of ...
 • Hornison. J.S & John. H.C _ Strategic Management. 1382 ...
 • Hung er.J.David & Wheelen, L. Thomas" Essentials of Strategic Management", ...
 • H. Mintzberg and A. Mchugh. 11 Strategy Formation in an ...
 • H.Mintzberg." The Design School: Reconsidering the Basic Premises of Strategic ...
 • H.Mintzberg _ Learning1. Planning 0: Reply to lgor Ansodd". Strategic ...
 • Hussey, D.E"Strategic , Management, Past Experience and Future Directions". 1997. ...
 • H.I.Ansoff. Corporate Strategy" an Analytical Approach to Business Policy for ...
 • J.J.Keller " Defying Mergen Irend, At & T Plans to ...
 • Keller. G. (1983). Academic Strategy. The Management Revolution in American ...
 • K ing's College London strategic plan 2001 -2010, revised copy, ...
 • Kenneth , r.Andrews ;"The Concept of Corporate ...
 • Kenneth, R.Andrews: "The Concept of Corporate Strategy" Dow Jones. Irwin: ...
 • LAURENGE .A &PITER.F : a National Strategy for the Control ...
 • Lwrence.P.R & Lorsch.J.W (1 967) Differetiation and Integration in Complex ...
 • Matthew R.Coop (1987). The Axial Capacity of Driven Pilesin Clay.PhD ...
 • Northern Arizona University's Strategic Plan 2004-2009, http : //www4 _ ...
 • Northern Arizona University Strategic Plan, 2004-2009, _ @ amar.col ostate.edu ...
 • Oliver, Richard W. (2005) The Evolution of Business Strategy, Journal ...
 • Peterson. M.ب (1995), Images of University Structure Governance and Leadership: ...
 • Pearce I, John A. and Richard B. Robinson(1988). Strategic Managenent: ...
 • R. B. Robinson, Jr., "The Importance of Outsiders in Small ...
 • Southeastern Louisiana University, University Strategic Plan, 2005 ...
 • R.M. Fulmer and L W .Rue, _ The Practice and ...
 • Rower, Alan J., Mason, Rechard O. Dickel, Karl E.Dickel, (1989)Strategic ...
 • Rme, Leslie W. Holland, Phillis G.(1989) Strategic Management: Concept And ...
 • Shamir and House1993) Toward the integration of trans formational, charismatic ...
 • Sashkin, M. (1995). Structured activities for management training in c ...
 • S. Schoffler, R. D. Buzzell, and D.F. Heaney, "Impact of ...
 • S.S. Thune and . J.House. "Where Long- Range Planning Pays ...
 • S. Schoffler, R. D. Buzzell, and D.F. Heaney, "Impact of ...
 • Thampson. John L; Strategy in Action ; London: Chapman & ...
 • Thompson. A Arthur & Strick land.J.A(2001) Strategic Management Concepts and ...
 • University of Florida ; Strategic Plan; 2000 ...
 • University of Cambridge 1998 - 2004, The University's Mission and ...
 • The University of Manchester, the strategic plan 2005-2015, WWW _ ...
 • vies, Brent(2005). The Essential of School Leadership. london: Sa ...
 • Washington State University, strategic plan 2002-2007 , afitz@wsu.edu ...
 • Watson. David (2000) Managing University and Colleges: Managing Strategy Open ...
 • Weik.K.E." Educational Organizations. as Loosely Coupled Systems". Administrative Seince Quarterly. ...
 • Zeleznek, Abraham, (1992). Managers Anad Leader Are They Different? Business ...
 • (http : //grove .ufl. edu/-uff/S _ ategicPlan2002 .html.). ...
 • University of Manchester, The Strategic Plan for the University of ...
 • University of Northern Arizona, (2006]201 1).The Northern Arizona University Strategic ...
 • University of Pennsylvania, (2005) _ A Strategic Plan for the ...
 • University of Southeast Indian, Strategic Plan for Fiscal Years '05 ...
 • University of Southeastert Louisiana , (2005). The S OUTHEAS TERN ...
 • Fremont E, Kast James F.Rosenzweig Organization And Management. A System ...
 • University of Cardiff, (2006/07) .Strategic Plan, Available in (www .cardiff.ac ...
 • University of Florida, (2000). Strategic Plan, Available in (http : ...
 • نمایش کامل مراجع