آقای محسن عارف نژاد

Mohsen Aref Nejad

استادیار و متخصص میکروب شناسی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184437)

35
62
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی