فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه

Management and Development Process

• فصلنامه "فرایند مدیریت و توسعه" بر اساس نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۳/۸۱۹۹۸ مورخ ۱۳۸۹.۱۱.۱۴ دارای اعتبار علمی - پژوهشی است. براساس بخشنامه شماره ۱۱-۲۵۶۸۵ مورخ ۱۳۸۹.۰۹.۰۲  وزارت علوم تحقیقات و فناوری نشریه تحت عنوان نشریه علمی فعالیت خواهد نمود.

 فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه با انتشار مقاله های علمی و تخصصی در زمینه مدیریت و توسعه با استفاده از دانش علمی و تجارب استادان برجسته و صاحب نظر رشته مدیریت و گرایش های ذیربط، اهداف زیر را دنبال می کند:‌

-ارتقا و توسعه فرهنگ مدیریت و جهت دهی ذهنی برای توسعه کشور

-در دسترس قرار دادن منابع و مراجع برای استفاده استادان، دانشجویان، مدیران و مسیولان کشور

-نشر شیوه های مدیریت با دیدگاه اسلامی و بومی

-ایجاد ارتباط و پیوند بین مفاهیم علمی-پژوهشی و کاربردی در سطوح مختلف سازمانها و موسسات دولتی و علمی کشور

-ایجاد بستری مناسب برای ارایه اندیشه های نو در مدیریت و توسعه از طریق نشر آثار مکتوب استادان، صاحب نظران و محققان

-انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطح بین المللی

-ایجاد زمینه برای آینده اندیشی توسعه کشور

-انتشار نتایج تحقیقات و بررسی ها درباره موضوع های مدیریت و توسعه