آقای دکتر تقی آزادارمکی

Dr. Azadarmaki Azad Armaki

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176775)

7
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی