پویایی شناسی اجتماعی مساله آب در حوضه زاینده رود

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 268

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SYSTEMDYNAMIC04_038

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401

چکیده مقاله:

کم آبی یکی از مسائل مهمی است که نظریه پردازان توسعه و جامعه شناسی در بیان تحولات جوامع شرقی و ایران از گذشته تا کنون در نطریاتی مانند شیوه تولید آسیایی، استبداد شرقی و استبداد ایرانی، مد نظر داشته اند و سعی می کردند در توصیف ویژگی های این جوامع آن را مد نظر قرار دهند. یکی از مناطقی که در ایران همواره مساله آب در جامعه خودنمایی می کرده است، حوضه زاینده رود در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری است که با وجود خشکسالی های متوالی معیشت کشاورزان در آن با مشکل مواجه شده است و پیوندهای تاریخی و فرهنگی جامعه با آب در این منطقه بر اهمیت آن افزوده و به واسطه بروز تنش ها و اعتراضات اجتماعی بر سر مساله آب، جایگاه ویژه ای یافته است. در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق کیفی و رویکرد پویایی شناسی سیستم ها، به روابط میان دولت و جامعه با تاکید بر متغیرهای اجتماعی در حوضه زاینده رود پرداخته شده است که به این منظور، با استفاده از روش های جمع آوری اطلاعات کیفی مصاحبه، مشاهده و همچنین مطالعات اسنادی، تعامل متغیرهای اثرگذار در این موضوع، با به کارگیری رویکرد پویایی شناسی سیستم ها به صورت مدل های علت و معلولی به نمایش درآمده است تا تصویر واضح تری از واقعیات اجتماعی در این منطقه به نمایش گذاشته شود تا بر اساس آن تصیمات و سیاست های کارآمد تری اتخاذ گردد چراکه یافته های این مطالعه حاکی از آن است بی توجی به عوامل اجتماعی موثر در شکل گیری مساله زاینده رود، به جای کاهش مساله بر شدت آن افزوده است یا بروز آن را به تاخیر انداخته است.

کلیدواژه ها:

زاینده رود ، پویایی شناسی سیستم ها ، جامعه شناسی ، کم آبی.

نویسندگان

مهرداد توحیدی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی پردیس البرز، دانشگاه تهران ، تهران

تقی آزاد ارمکی

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران

محمد توکل

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران

حمیدرضا جلایی پور

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران

علی باقری

دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران