آقای پروفسور نبی اله دهقان

Prof. nabi ollah dehghan

دانشیار دانشگاه مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292359)

18
26
8
16
3
8
4
8
5
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • تدوین سند راهبردی تحول در دیپلماسی علمی (1401)
 • طراحی نظام جامع صادرات محصولات صنعتی (1401)
 • تدوین سند راهبردی اجرایی بانک زمان (1400)
 • تدوین سند راهبردی ساختاری تحول در صادرات (1398)
 • تدوین سند برنامه استراتژیک شرکت پتروشیمی رازی (1397)
 • تدوین سند راهبردی تحول در فرهنگ سازمانی (1396)
 • تدوین سند راهبردی سازمان قطار شهری شیراز (1394)
 • تدوین سند راهبردی تعالی و بالندگی سازمانی (1391)

تالیفات

 • کتاب روش شناسی مطالعات راهبردی (مرکز مطالعات راهبردی) - 1401 - فارسی
 • کتاب تفکر! پیش از آنکه خیلی دیر شود (ترجمه) (فوژان) - 1399 - فارسی
 • کتاب بازاریابی بین الملل و مدیریت صادرات (دانشگاه عالی دفاع ملی) - 1399 - فارسی
 • کتاب مدیریت استراتژیک در صنعت مترو (فوژان) - 1398 - فارسی
 • کتاب رهبری با تفکر استراتژیک (ترجمه) (دانشگاه عالی دفاع ملی) - 1398 - فارسی
 • کتاب بازاریابی استراتژیک (ترجمه) (فوژان) - 1398 - فارسی
 • کتاب صادرات و واردات (ترجمه) (فوژان) - 1396 - فارسی
 • کتاب برندسازی ملی (ترجمه) (فوژان) - 1395 - فارسی
 • کتاب تجاری سازی دانش در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها (فوژان) - 1395 - فارسی
 • کتاب استراتژی بازاریابی بین الملل (مهکامه) - 1393 - فارسی
 • کتاب رهبر استراتژیک شوید (ترجمه) (فوژان) - 1393 - فارسی
 • کتاب تفکر استراتژیک (ترجمه) (فوژان) - 1393 - فارسی
 • کتاب تعالی و بالندگی در سازمانهای دفاعی (دافوس ارتش) - 1393 - فارسی
 • کتاب مدیریت راهبردی دانش در سازمانه های نظامی (دافوس ارتش) - 1391 - فارسی
 • کتاب مدیریت استراتژیک (سازمان استراتژی محور) (انتشارات راه) - 1388 - فارسی
 • کتاب بازاریابی و مدیریت بازار (تست) (جهاد دانشگاهی تهران) - 1382 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در مشاور راهبردی و رئیس مرکز دیپلماسی اقتصادی (1398-1399)
 • سابقه کار صنعتی در معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان اتکا (1399-1400)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور راهبردی قرارگاه اقتصادی (1400-1402)
 • سابقه کار صنعتی در مدیرعامل شرکت نواوران افق اینده (1399-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در عضو هیات مدیره هلدینگ تجارت بین الملل ایران گارمنت (1399-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید ستاری (1383-1388)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرگروه مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی (1390-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر دانش و تولید دانشگاه عالی دفاع ملی (1394-1397)

جوایز و افتخارات

 • ایده برتر نوآوری اجتماعی (1398)
 • پژوهشگر برتر مطالعات راهبردی (1396)
 • پژوهشگر برتر مدیریت دانش (1392)
 • استاد نمونه دانشگاه (1387)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • محیط شناسی ملی - موسسه مطالعات راهبردی (1399)
 • تربیت ارزیاب ویژه جایزه ملّی تعالی سازمانی (سطح 3 تعالی) - سازمان مدیریت صنعتی (1397)
 • بازآموزی ارزیابان جایزه تعالی صنعت پتروشیمی - شرکت ملی پتروشیمی (1397)
 • آشنایی با سامانه مدیریت دانش رای ون - دانشگاه عالی دفاع ملی (1396)
 • تحلیل روند - دانشگاه عالی دفاع ملی (1393)
 • آینده پژوهی و سناریو نویسی - دانشگاه عالی دفاع ملی (1393)
 • روش شناسی تحقیق در مطالعات راهبردی - دانشگاه عالی دفاع ملی (1392)
 • دوره جامع مدیریت استراتژیک - پژوهشکده سما (1384)