آقای دکتر حمید علیزاده

Dr. hamid alizadeh

دکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابی

Researcher ID: (244739)

11
7
2
5
1
10
5
17
7
9

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضویت در هیات تحریریه و کمیته داوران مجلات علمی (انجمن علم و فناوری ایران)
 • عضویت در شورای مشورتی شورای مشورتی انجمن علم و فناوری ایران
 • عضو هیات داوران فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری
 • عضو کمیته داوران و هیات تحریریه مجله مطالعات پژوهشی در مهندسی صنایع و مدیریت
 • عضو کمیته داوران جشنواره ملی پایان نامه های برتر ایران - جایزه ویژه پروفسور حسابی
 • عضو هیئت داوران ( International Journal of Medical Informatics– Q1 , ISI,JCR)
 • عضو کمیته هیئت داوران International Journal of Business Management and Entrepreneurship (IJBME)

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Mehrbakhsh Nilashi, Othman Ibrahim, Hamid Alizadeh, (2012) A MULTI-CRITERIA APPROACH TO THE EVALUATION OF MALAYSIAN GOVERNMENT PORTAL, Journal of Theoretical and Applied Information Tech nology 30 Th June 2012. Vol. 40 No.2
 •  Mehrbakhsh Nilashi, , Othman Ibrahim, Hamid Alizadeh, (2013) Collaborative Filtering Recommender Systems, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 5(16): 4168-4182, 2013 ISSN: 2040-7459; e-ISSN: 2040-7467
 •  Hamid Alizadeh, , Bahram kheiri,Abbas heiydari, (2020)An investigation of the brand-consumer relationship model based on digital marketing in the hotel industry(2020)Volume 11, Issue 8, August 2020, pp. 1075-1093, Article ID: IJM_11_08_097
 •  Alizadeh, Hamid and Nilashi, Mehrbakhsh and Haghighat Monfared, Jalal and Ibrahim, Othman and Ithnin, Norafida and Nazari, Mojtaba (2013) Strategic assessment of brand identity in organizations by using Aaker Model (case study: Iran and Asia Insurance Companies). International Journal of Emerging Sciences, 3 (4). pp. 370-387.
 •  Alizadeh, H., & Nazarpour Kashani, H. (2022). Effect of Brand-Consumer Relationships on Brand Loyalty Mediated by Brand Value Creation and Moderated by Brand Community Characteristics in the Hospitality Industry. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 24(4), p.1-23.
 •  Alizadeh, H., & Nazarpour Kashani, H. (2023). "An Empirical Study of Brand-Consumer Relationships in the Hospitality Industry". Iranian Journal of Management Studies, , , 1401, -. doi: 10.22059/ijms.2022.341453.675074
 •  "Collaborative Filtering Recommender Systems", Maxwell Scientific Publication Corp., (2013), Vol 5, No 16: 4168-4182
 •  "Effect of Brand-Consumer Relationships on Brand Loyalty Mediated by Brand Value Creation and Moderated by Brand Community Characteristics in the Hospitality Industry", FECAP Fundacao Escola de Comercio Alvares, (2022), Vol 24, No 4: 594-616
 •  Alizadeh ,H, Foroughi,M (2023) A Strategic SWOT Analysis of Leading Electronics Companies based on Artificial intelligence, International Journal of Business Management and Entrepreneurship (IJBME) 2(5) ,1-16

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • برندسازی پایدار منطقه آزاد کیش - با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش (1399)
 • ارزیابی وبسایت ها و پایگاههای مطالعاتی و کاربردی شرکتهای بیمه در ایران و جهان - تحت نظر همکاری پژوهشکده بیمه (1393)

تالیفات

 • کتاب احساسات لمسی در رفتار مصرف کننده (دانشگاه آزاد) - 1401 - فارسی
 • کتاب بازاریابی کارآفرینانه مبتنی بر ارزش (گنجور) - 1399 - فارسی
 • کتاب روابط برند- مصرف کننده (گنجور) - 1399 - فارسی
 • کتاب رفتار مصرف کننده- جهت گیری های جدید (آوینا قلم) - 1398 - فارسی
 • کتاب کارآفرینی سازمانی در شرکتهای دانش بنیان (گنجور) - 1397 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • همکار طرح تحقیقاتی- برندسازی پایدار کیش (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در استاد دانشگاه ، موسسه آموزش عالی بصیر (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در استاد دانشگاه - تهران مرکزی (1397-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس - موسسه آموزش عالی بهار (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در همکار طرح - پژوهشکده بیمه (1392-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مدیریت فنی ب گردشگری (1389-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر دفتر فرعی شرکت بیمه (1398-1400)
 • سابقه کار صنعتی در مدیرعامل شرکت نمایندگی بیمه (1399-1402)
 • سابقه کار صنعتی در موسس و مدیرعامل شرکت مشاوه و توسعه کسب وکار هوشمند ویرا (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس علوم وتحقیقات (1400-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • عضو هیئت داوران( data in brief– Q2 , ISI,JCR) (2023)
 • عضو هیئت داوران( Review of Business Management – Q3 , ISI,JCR) (2022)
 • عضو هیئت داوران( International Journal of Medical Informatics– Q1 , ISI,JCR) (2021)
 • عضو باشگاه پژوهشگران ایران (1399)
 • پژوهشگر برتر به انتخاب کنفرانس مدیریت برند (1397)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • آموزش پژوهش های فراترکیب - ایرنداک (1402)
 • برگزاری دوره مربی گری (کوچینگ) مدیران عالی هتلداری - هتل پارسیان (مرکز آموزشهای هتلداری) (1402)
 • برگزاری دوره بازاریابی در کسب وکار - سازمان توسعه تجارت - نمایشگاه بین المللی - سالن سبز (1402)
 • پژوهشهای کیفی در مدیریت - ایرانداک (1401)
 • فنون و روش تدريس - ایرانداک (1401)
 • نگارش پروپوزال هاي کيفي وکمي پيشرفته - ایرانداک (1401)
 • برگزاری دوره رفتار سازمانی - کیش ایر - شرکت هواپیمایی کیش ایر (1401)
 • دوره حرفه ای کوچینگ با رویکرد روانشناسی مثبت گرا - موسسه northstarsuccess کانادا (1400)
 • دوره مقاله نویسی با رویکرد ISI - ایرانداک (1400)
 • آموزش مقاله نویسی ، پایانانه نویسی ، - ایرانداک (1400)
 • روش پژوهش : گراندد تئوري (نظريه داده بنياد) - ایرانداک (1400)
 • دوره مقدماتی کوچینگ با رویکرد روانشناسی مثبت گرا - موسسه northstarsuccess کانادا (1399)
 • دوره تخصصی نرم‌افزار های کیفی maxqda - ایرانداک (1397)
 • هوش کسب وکار - دانشگاه آزاد اسلامی (1391)
 • مدیریت بازاریابی ، مدیریت زمان و تحقیقات بازار - آکادمی ELearnEver (1390)
 • دوره تخصصی نرم‌افزار های معادلات ساختاری (PLS- LISRE; AMOS) - موسسه آموزش عالی بهار (1390)
 • مدیریت بند ب گردشگری - رویال گشت قرن (1389)