کنفرانسهای برگزار شده انجمن علوم مدیریت ایران

تاکنون 3 کنفرانس توسط انجمن علوم مدیریت ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن علوم مدیریت ایران به صورت زیر است:

اعضای انجمن علوم مدیریت ایران (18 عضو)

بهزاد ولادی دانش آموخته ي دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه تهران -مدیر عامل-تبریز
سجاد احمدی دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مرکز بین المللی بندر انزلی
علی پسادست کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
الهام اوستان دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی ـ گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران
علیرضا عاشوری رودپشتی دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی،عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی ترجمان علوم، دانشیار سازمان دانشگاهیان ITIC.مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
علیرضا صالحی امین مدرس گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مسعود قربانی دولت آبادی عضو هیات علمی
مهدی اسدی دانشجوی دکتری جغرافیا گردشگری
مصطفی آذرخیل دکتری تخصصی PhD مدیریت دولتی
نبی اله دهقان دانشیار دانشگاه مالک اشتر
مهندس مهرزاد نیک پور کارشناس مدیریت بازرگانی
نوید دهقانی مدرس و پژوهشگر حوزه رسانه
ایمان چینی چیان مقدم استاد دانشگاه
محمد طالاری
مینا موحدیان عطار
رضا خلیلیان نویسنده، مترجم، دستیار پژوهشگر، راهنمای گردشگر و کاندیدای دکتری تخصصی
ابوالفضل محبی نصرآبادی کارشناسی مدیریت دولتی / کارشناسی ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی/ دکتری مدیریت منابع انسانی
سروش سمیعی اصفهانی

اگر شما هم عضو انجمن علوم مدیریت ایران هستید، می توانید با ثبت نام رایگان در سیویلیکا و ایجاد رزومه تخصصی، در این صفحه حضور داشته باشید.