کنفرانسهای برگزار شده انجمن تعالی کسب و کار ایران

تاکنون 15 کنفرانس توسط انجمن تعالی کسب و کار ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن تعالی کسب و کار ایران به صورت زیر است:

اعضای انجمن تعالی کسب و کار ایران (13 عضو)

علیرضا عاشوری رودپشتی دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی،عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی ترجمان علوم، دانشیار سازمان دانشگاهیان ITIC.مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
محمدشتا بدرا (دادفر) پژوهشگر و محقق
غلامرضا نورمحمد نصرآبادی عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران
یونس نظری عضو هیات علمی انجمن تعالی کسب و کار ایران
زینت شریعتی دانشجوی دکتری کارآفرینی فناورانه دانشگاه تهران
سید محمد مهدی آل طاها
محمدجواد عباسی دکتری. گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین. دانشگاه شهید بهشتی تهران
رضا جهانفر دکترای جامعه شناسی ورزش
مرتضی پاک نیت کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
حامد قائمی
مهدی غفوری فرد دکتری مدیریت بازرگانی
روح اله آرزو مدیر عامل Hello Business
محمدصالح احتشامی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد

اگر شما هم عضو انجمن تعالی کسب و کار ایران هستید، می توانید با ثبت نام رایگان در سیویلیکا و ایجاد رزومه تخصصی، در این صفحه حضور داشته باشید.