کنفرانسهای برگزار شده انجمن تعالی کسب و کار ایران

تاکنون 9 کنفرانس توسط انجمن تعالی کسب و کار ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن تعالی کسب و کار ایران به صورت زیر است: