آقای دکتر حسین ولی وند زمانی

Dr. Hossein Valivand Zamani

دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (269539)

18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی