آقای دکتر علیرضا شیروانی

Dr. Alireza Shirvani

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (463602)

67
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی