طراحی و تدوین مدل راهبردهای نوین سرمایه انسانی مبتنی بر تحول فناوری دیجیتال

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 395

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDEM-1400-44_004

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1400

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تدوین راهبردهای سرمایه انسانی مبتنی بر فناوری دیجیتال انجام شده است. برای این منظور از طرح آمیخته رویکردی استفاده شد، که در بخش پژوهش کیفی آن بر مبنای مطالعات و تحلیل داده های کیفی مدل مفهومی پژوهش طراحی شد و در بخش کمی آن از تحلیل های آماری برای آزمون مدل پژوهش استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل ۴۵۰۰ نفر از کارشناسان، سرپرستان و مدیران شرکت مخابرات ایران با سطح خبرگی بالا در حوزه های فناوری دیجیتال و منابع انسانی بوده است. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته با پایایی ۹۸ درصد استفاده شد.پرسشنامه در قالب ۹۸ گویه طراحی شد و بین ۳۶۰ نفر از خبرگان در مناطق مخابراتی ۸ استان توزیع گردید. بمنظور تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل مضمونی یا تماتیک و در بخش کمی از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری، فرضیات مرتبط با ابعاد مختلف مدل پژوهش را مورد تایید قرار داد. یکی از دستاوردهای کلیدی پژوهش حاضر تبیین و معرفی ۶ راهبرد نوآورانه در حوزه مدیریت سرمایه انسانی است.

کلیدواژه ها:

راهبردهای نوین سرمایه انسانی ، سرمایه انسانی ، فناوری دیجیتال ، تحول فناوری دیجیتال

نویسندگان

حمید رضا تولائی

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

علی رضا شیروانی

دانشیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

محمد رضا دلوی

دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران