آقای دکتر حمید رحیمی

Dr. Hamid Rahimi

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (453901)

11
74
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی