آقای دکتر امان اله فتح نیا

Dr. Amanollah Fathnia

دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (497903)

10
25
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی