آقای دکتر مجید ساریخانی

Dr. Majid Sarikhani

استادیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186592)

42
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی