ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مجید ساریخانی

Majid Sarikhani

استادیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186592)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مجید ساریخانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات مجید ساریخانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهپژوهشی تحلیلی بر جلوه های آیات الهی بر حلیه ای از دوره قاجارهمایش بین المللی دین در آیینه ی هنر1391
2دریافت فایل PDF مقالهقلمدان و نقش آن در خوشنویسی وکتابت قرآنهمایش بین المللی دین در آیینه ی هنر1391
3دریافت فایل PDF مقالهپژوهشی تحلیلی برنقش زیست بوم درشکل گیری و سازماندهی استحکامات دفاعی البرز مرکزیهمایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی1390
4دریافت فایل PDF مقالهگنبدهای نمکی ایران جاذبه ای ژئومورفولوژیکی جهت توسعه گردشگری ایران مطالعه موردی، استان هرمزگاناولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
5دریافت فایل PDF مقالهکاربری آثارتاریخی: توسعه گردشگری، راهکارها و مولفه هااولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
6دریافت فایل PDF مقالهعناصر معماری پایدار در باغ سیف الدوله شهرستان ملایرهمایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری1392
7دریافت فایل PDF مقالهانعکاس هویت ملی و فرهنگ دینی- حماسی ایران در نقاشی قهوه خانه ایهمایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی1392
8دریافت فایل PDF مقالهشرایط زیست محیطی و معماری بومی شهرستان آمل «نمونه مورد مطالعه شبکه ارتباطی دوره ساسانی و اوایل اسلام دره- رودخانه هراز»دومین همایش ملی هنر تبرستان1393
9دریافت فایل PDF مقالههویت اسلامی-ایرانی ونقش آن در عناصر معماری پایدارکنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار1393
10دریافت فایل PDF مقالهمصادیق معماری پایدار در معماری بومی و سنتی شهر ملایراولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار1392
11دریافت فایل PDF مقالهاسلام و هنر دینی ایرانکنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی1393
12دریافت فایل PDF مقالهنقش منابع آبی در پراکنذگی استقرارهای دوران ساسانی شهرستان سنقرهمایش ملی آب، انسان و زمین 1393
13دریافت فایل PDF مقالهشرایط زیست محیطی و نقش آن در شکل گیری قلعه های شهرستان آملاولین همایش ملی باستان شناسی ایران1392
14دریافت فایل PDF مقالهجایگاه کتیبه های عربی بر اسطرلاب های دوره سلجوقیاولین همایش ملی باستان شناسی ایران1392
15دریافت فایل PDF مقالهکتیبهنگاری آیات قرآنی بر منارههای اسلامی مطالعه ی موردی؛ منارههای سلجوقیاولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی1393
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متقابل آثارموزهای در رونق گردشگری؛ مطالعه موردی بخش جیرفت موزه منطقه ای جنوب شرق ایراناولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک1394
17دریافت فایل PDF مقالهمعماری اسلامی _ایرانی نمونه موردی مطالعه کتیبه نگاری آیات قرآنی بر بناهای اسلامی شهر اصفهانهمایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا1394
18دریافت فایل PDF مقالهارزش های بومی و نقش آن در شکل دهی به کالبد معماری ایران در دوره مادهمایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا1394
19دریافت فایل PDF مقالهنمونه ها و الگوهای معماری بومی در البرز مرکزی« نمونه مورد مطالعه معماری بومی شاهاندشت»کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و بررسی ظروف دوره هخامنشی با استناد به داده های موزه ایران باستان و موزه رضا عباسیاولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین1394
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیرات هنر فلزگری آشور بر هنر فلزگری هخامنشی با استناد به نقوش برجسته های تخت جمشیداولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرهنگ هخامنشی با استناد به نقوش برجسته های تخت جمشیداولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین1394
23دریافت فایل PDF مقالهآب و شکل گیری استقرارهای دوران ساسانی و صدر اسلام آملدومین همایش ملی آب، انسان و زمین1394
24دریافت فایل PDF مقالهجایگاه آب در اسطوره های ایراندومین همایش ملی آب، انسان و زمین1394
25دریافت فایل PDF مقالهمنابع آبی و نقش آن در پراکنش آثار باستان شناختی شهرستان آملدومین همایش ملی آب، انسان و زمین1394
26دریافت فایل PDF مقالهمحوطه های نو یافته ی ساسانی بخش میان کوه شهرستان اردل چهارمحال و بختیارینخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی1394
27دریافت فایل PDF مقالهتأثیر فرهنگ یانیق بر محوطه های عصر مفرغ منطقه جنوب شرقی شهرستان ملایردومین همایش ملی باستان شناسی ایران1394
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نقش مایه های ایرانی- اسلامی تزئینات گچ بری امامزاده کراردومین همایش ملی باستان شناسی ایران1394
29دریافت فایل PDF مقالهپژوهشی تحلیلی بر توزیع فضایی آثار باستان شناختی آمل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی1394
30دریافت فایل PDF مقالهتوپوگرافی و نقش آن در شکل گیری آثار باستان شناختی «نمونه مورد مطالعه حوضه رودخانه هراز آمل»کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی1394
31دریافت فایل PDF مقالهعوامل طبیعی و شکل گیری استقرارهای دوران ساسانی و صدر اسلام آملکنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی1394
32دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و گونه شناسی ریتون هخامنشی موزه ایران باستاناولین کنگره بین المللی معماری هدف1395
33دریافت فایل PDF مقالهمعرفی هنر حجاری ظروف سنگی جیرفت در هزاره سوم پ.مکنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
34دریافت فایل PDF مقالهپژوهشی تحلیلی بر نقش و تاثیر معماری اشکانی بر شکل گیری و رواجمعماری در دوره ساسانیپنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران1396
35دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پراکنش و گستردگی سفال دالما در دشت ملایر23همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری1395
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مایه های نمادین در معماری دوره هخامنشی نمونه مورد مطالعه تخت جمشید سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری1397
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مذهب بر شکل گیری نماد در معماری آرامگاه های پادشاهان هخامنشیدومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی1397
38دریافت فایل PDF مقالهحمام پوراشرف بنایی از اواخر دوران قاجار در شهرستان دره شهراولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران1398

مقالات مجید ساریخانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 26 خرداد 1399 - تعداد مشاهده 79 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مجید ساریخانی

تماس با مجید ساریخانی


به اشتراک گذاری صفحه مجید ساریخانی

پشتیبانی