آقای دکتر پرویز ضیاییان

Dr. Parviz Ziaiyan

دانشیار-دانشگاه خوارزمی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186936)

25
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی