خانم دکتر تحفه قبادی لموکی

Dr. Tohfe Ghobadi Lamouki

فرد مهم علمی - Researcher ID: (9684)

15
14

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی