آقای سید صمد حسینی

Seyedsamd Hoseini

استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183428)

42
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی