محمدرضا زاهدی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (268493)

41
29
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب سرمایه فکری از مبانی تا کارکرد (دانشگاه صنعتی مالک اشتر) - 99 - فارسی
  • کتاب استارت آپ، پیدایش و پرورش (مدیریت دانش) - 98 - فارسی
  • کتاب استخراج دانش فنی کارکنان (دانشگاه صنعتی مالک اشتر) - 97 - فارسی
  • کتاب مدیریت دانش ، رویکردی نوین در مدیریت پروژه (جهاد دانشگاهی) - 95 - فارسی
  • کتاب کارآفرینی از ایده تا عمل (نشر مدیر) - 92 - فارسی