آقای مهندس عباس شکفته

Engineer Abbas Shekofte

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- گرایش مدیریت پروژه

Researcher ID: (56770)

18
2
8
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • مسئول کارگروه فناوری اطلاعات و برگزاری کارگاه های آموزشی انجمن علمی مهندسی صنایع

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (نادریان) - 1397 - فارسی
 • کتاب مدیریت تولید و عملیات (ادیبان روز) - 1396 - فارسی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مدیریت تولید و عملیات (1397-1397)
 • سابقه تدریس در طرح ریزی واحدهای صنعتی (1397-1397)
 • سابقه تدریس در برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی ها (1397-1397)
 • سابقه تدریس در اصول حسابداری و هزینه یابی (1397-1397)
 • سابقه تدریس در مدیریت کارخانه (1397-1397)
 • سابقه تدریس در مدیریت تولید (1397-1397)
 • سابقه تدریس در مدیریت تولید و زنجیره تامین (1397-1397)
 • سابقه تدریس در تجزیه و تحلیل تصمیم گیری (1397-1397)

جوایز و افتخارات

 • دانشجوی پژوهشگر برتر موسسه آموزش عالی زند شیراز (1396)