تبیین فلسفی یادگیری خدمت محور، حلقه مفقوده یادگیری مداوم

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 683

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESI08_028

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه، بررسی روش یادگیری خدمت-محور به عنوان یکی از روش های نوین یادگیری در راستای پیشبرد اهداف یادگیری مداوم بود. نقش چهار مولفه دانشکده، اعضاء هییت علمی، فراگیران و سازمان های اجرایی در یادگیری خدمت-محور در راستای تقویت مسیولیت پذیری اجتماعی فراگیران و ایفای نقش شهروندی آن ها در قالب خدمات اجتماعی همسو با فلسفه و ماهیت یادگیری مادوام بود. این تحقیق به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شد. هسته تحقیق الگوی CAPSL بود. الگوی CAPSL، الگویی برای به کارگیری یادگیری خدمت محور در دانشگاه و در سطح دانشکده است که رویکردی ویژه به توسعه یادگیری مداوم در بین فراگیران و دانش آموختگان دارد. یافته های تحقیق نشان داد که عناصر مدل یادگیری مداوم در تناظر با مولفه های مدل یلدگیری خدمت-محور است. فرصت های ایفای نقش شهروند فعال، مهارت های حل مساله و تسلط بر داتش دانشگاهی در عرصه عمل مهمترین وجه اشتراک در هر دو روش مذکور بود. همچنین فلسفه باز سازی گرایی در یادگیری مداوم بر مبنای خلق فرصتها برای شکوفایی تمامی توانایی های فرد است که در این راستا استفاده از روش یادگیری خدمت-محور، فرصت های جدیدی را برای توسعه دانش در جهت خدمت رسانی به افراد جامعه فراهم می سازد

نویسندگان

ماریا قربانیان

دانشگاه الزهراء(س)، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

پروین صمدی

دانشگاه الزهر(س) ،گروه علوم تربیتی