سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران

13th Iranian Soil Science Congress

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران روز سه شنبه، 8 بهمن، 1392 لغایت پنجشنبه، 10 بهمن، 1392 توسط دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشگاه شهيد چمران اهواز در شهر اهواز برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران

محل برگزاری: اهواز
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: SSCI13

توضیحات کنفرانس

محورهاي كنگره:

-  ريزگرد ها و پيامد هاي آن
-  پايش خاك‏، الودگي هاي نفتي و صنعتي
-  آبخيزداري و مديريت آبخيز ها
-  بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
-  پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك
-  حاصلخيزي و تغذيه گياه
-  فيزيك ، فرسايش و حفاظت خاك
-  شيمي خاك
-  فن آوري هاي نوين در علوم خاك
-  تاثير تسهيلات بانكي بر بهره وري از اراضي
 

درج در تقویم: 20 فروردین 1392 - تعداد مشاهده 17744 بار