آقای دکتر منوچهر چیت سازان

Dr. Manouchehr Chitsazan

استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (399839)

164
21
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی