ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت های زویرچری و خران با استفاده از مدل DRASTIC در محیط GIS

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 85
سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,458

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEO85_31

تاریخ نمایه سازی: 24 دی 1384

چکیده مقاله:

امروزه تامین آب مورد نیاز با کیفیت مناسب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت یکی از بزرگترین دغدغه های فکری مدیران منابع آب می باشد. در کشور ما به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی و آف کش ها، دفع نادرست فاضلاب های شهری ، صنعتی و زباله های جامد، بسیاری از آبخوان ها رادر معرض آلودگی و نابودی قرار داده است. یکی از راه های جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی، شناسایی نواحی مستعد در برابر آلودگی های سطحی می باشد. بهمین منظور جهت پتانسیل یابی آلودگی منابع آب زیرزمینی در دشت های زویرچری و خران از مدل DRASTIC استفاده و نقشه آسیب پذیری آبخوان درمقابل آلودگی تهیه شد. در مدل DRASTIC از هفت پارامتر هیدروژئولوژیکی موثربر آلودگی آب های زیر زمینی (عمق تا سطح ایستابی، تغذیه خالص، محیط آبخوان ، محیط خاک، توپوگرافی ، محیط غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی) استفاده می شود. این پارامترها به صورت خطی با هم ترکیب شده و اندیس نهایی را که نشان دهنده میزان آسیب پذیری نهایی است، در اختیار قرار می دهد. در منطقه مورد مطالعه برای تهیه لایه های مربوط به این پارامترها از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به دلیل قابلیت های فراوان در ورود، پردازش و خروج اطلاعات استفاده گردید. نهایتا برای تهیه نقشه نهایی آسیب پذیری منطقه مورد مطالعه از تکنیک همپوشانی GIS استفاده شد. نتایج مدل نشان می دهد که بخش غرب و جنوب غربی آبخوان دارای آسیب پذیری متوسط است و نواحی کوچکی در شمال غرب و شرق منطقه مورد مطالعه در محدوده بدون خطر آلودگی قرار می گیرند. سایر بخش های آبخوان نیز آسیب پذیری پائینی را نشان میدهند.

کلیدواژه ها:

آسیب پذیری آبخوان ، دشت های زویرچری و خران ، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، مدل DRASTIC

نویسندگان

یوسف اختری

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

منوچهر چیت سازان

عضو هیات علمی دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

نصرا... کلانتری

عضو هیات علمی دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

محمدحسین رحیمی

عضو هیات علمی دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز