بررسی تأثیر حمایت اجتماعی کارکردی برانگیزه ی تحصیلی دانش آموزان مطالعه ی موردی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ی شهر دزفول

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 696

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PCCONF02_079

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف بررسی تأثیرابعاد حمایت اجتماعی برانگیزه ی تحصیلی دانش آموزان متوسطه )مورد مطالعه:دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهردزفول (انجام شده که جامعه ی آماری آن 2828 نفر ،نمونه ی گیری تصادفی طبقه ای متناسب باحجم نمونهموردبررسی 863 نفر به شیوه ی نمونه انتخاب شد.دراین تحقیق،محقق بااستفاده از پرسشنامه ی حمایت اجتماعی برکمن وهمکاران ،پرسشنامه ی حمایت اجتماعی فیلیپس) SS-A ( اقدام به ساختن پرسشنامه ی سنجش حمایت اجتماعی نمود وسپس محقق بااستفاده از پرسشنامه ی انگیزش تحصیلی ISM )مک اینرنی وسینکلایر، 2998 ( ،پرسشنامه مربوطه راکه شامل 83 گویه بوده ،که ازمیان این83 گویه 21 گویه متغیر حمایت اجتماعی راکه متغیر مستقل بوده و 88 گویه که متغیر انگیزه ی تحصیلی رابعنوان متغیر وابسته می سنجد.این پژوهش پیمایشی بوده و برای جمع آوری دادها از پرسشنامه ی سنجش حمایت اجتماعی کارکردی وانگیزه ی تحصیلی استفاده شده است .نتایج حاکی از آن است که سه بعد حمایت کارکردی) ابزاری ، اطلاعاتی وعاطفی( رابطه ی معنی داری باانگیزه ی تحصیلی رابطه ی معناداری دارند واز میان این سه بعد بعد حمایت عاطفی بیشترین تأثیر را برانگیزه ی تحصیلی داشت

کلیدواژه ها:

حمایت اجتماعی کارکردی ، حمایت ابزاری حمایت اطلاعاتی ، حمایت عاطفی ، انگیزه ی تحصیلی

نویسندگان

معصومه باقری

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

عزیز حزباوی

عضو هیئت علمی جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

حیدر عباسی

دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Shen, B., Li, W., Sun, H., & Rukavina, P. B. ...
 • Toumanis, N. N. (2009). A prospective study of participation in ...
 • Vieno, A., Santinello, M., Pastore, M., & Perkins, D.D.(2007). Social ...
 • Warren, J.I., Stein, J.A., & Grella, Ch.E.(2007). Role of social ...
 • -Frederic .G, Caherine .F _ R, Ameli e.R, David. 1, ...
 • Georgetown University, School of Nursing & Health Studies, Washington, DC ...
 • -Krej eie, R.V.and Morgan , D .w.Deerming sample size for ...
 • -Masllach.c. &S .E.Jackson .(1984).Burnout In Organization Setting .Applied Social Psycho ...
 • Austral Journal of psychology vol .56.no3 _ decemb er2004, pp. ...
 • -Neumann, Y. (1 990).Quality of Learining Experience and studants College ...
 • -Yang, H.J. (2004).Factors Affecting Student Burnout and Academic Achievement in ...
 • نمایش کامل مراجع