خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه امام رضا

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,697
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 142
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 3
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 23 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 8 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 47 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه امام رضا

مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت: نقش تعدیلگر گرایش به بررسی تاثیر بازارگرایی و بازاریابی رابطه مند (مورد مطالعه هتل های عراق) نوشته مروان فالح و معصومه عربشاهیApplication of FPGA in wireless sensor networks نوشته Ali Asghar Hassanzadeh و Seyed Reza TalebiyanFPGA-based application in Body Area Sensor Network نوشته Ali Asghar Hassanzadeh و Seyed Reza Talebiyanمطالعه جامعه شناختی میزان وابستگی به اینترنت ناشی از ارتباط با همسالان (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم نواحی ۲ و ۳ آموزش و پرورش شهر مشهد) نوشته مرضیه آدمیان و محمدحسن شربتیانآنالیز کیفیت شغلی حسابرسان مالی با بهره گیری از حسابداری مدیریت نوشته فهیمه عزیزیمطالعه موردی ارتباط بین اعتبار حسابداری و هزینه سرمایه نوشته فهیمه عزیزیبررسی مزایای بهره گیری از فناوری های نوین بر رشد واحد های مالی حسابداری نوشته فهیمه عزیزیآنالیز نواقص سیستم حسابداری در موسسات مالی (شرکت های غیر دولتی کوچک) نوشته فهیمه عزیزیمطالعه تکنیک های نوین حسابداری مدیریت و نقش آن بر زیرساخت های سازمانی نوشته فهیمه عزیزیواکاوی تاثیرپذیری معیارهای حسابداری و عوامل ریسکی موثر مرتبط با اقتصاد نوشته فهیمه عزیزیواکاوی حسابداری مدیریت استراتژیک و رابطه آن با کاهش هزینه های موسسات نوشته فهیمه عزیزیاز مولفه های نگرشی تا تمایل به خرید؛ بررسی نقش آمیخته بازاریابی، مسئولیت اجتماعی و کیفیت ادراک شده؛ رویکردی به بازاریابی سبز (مورد مطالعه: مشتریان محصولات ارگانیک) نوشته امیر غفوریان شاگردیشهر هوشمند و نقش FPGA درآن نوشته سیدرضا طالبیان و فاطمه ساقی و سیده مهدیه حسینیFlight Trajectory Control of Quadrotor with Particle swarm optimization tuned PID controller نوشته Said PiriMental Workload classification with EEG signal processing based on Graph theory for brain-computer interface system development نوشته Said PiriExtracting motor imagery features from EEG signal (BCI) using FFT in order to control a two-degree-of-freedom arm robot نوشته Said PiriIdentifying motor imagery in the act of fisting using Poincaré cut for use in brain computer interface نوشته Said PiriEffectiveness of Integrated Gottman-Emotional Focused Approaches on Decreasing the Desire for Divorce and Increasing Marital Adjustment نوشته Safa AlizadehThe Effect of Vocabulary and Communication through the Videos (VCV) Method on Iranian Intermediate EFL Learners’ Vocabulary Development. نوشته Safa Alizadeh, و Omid Akbariحسابداری منابع انسانی و افزایش کارایی و اثربخشی (بهره وری) در سازمان نوشته خدیجه سادات برکباف