خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه خیام

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 550
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 374
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 30
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 12 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 33 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه خیام

اینترنت اشیاء در حمل و نقل هوشمند نوشته فاطمه آقاخانی و محمدرضا جعفریامنیت و اینترنت اشیاء نوشته رضا مژده خواه پور و محمدرضا جعفریرایانش ابری و امنیت اطلاعات نوشته الهه وارسته و محمدرضا جعفریفناوری اطلاعات و حفظ حریم خصوصی نوشته مهناز رحیمی و محمدرضا جعفریمهندسی اجتماعی و روشهای شناسایی حملات و مقابله با آن نوشته عاطفه عباس زاده و ممدرضا جعفریارز دیجیتال نوشته علی عبدی و محمدرضا جعفریمروری بر الگوریتم های تحلیل محتوا بر پایه شبکه های عصبی عمیق جهت مسائل پردازش متن نوشته تورج دانای سیوکیشبیه سازی تخلیه اضطراری جمعیت در خیابان امام رضا (ع) شهر مشهد مقدس در رویدادهای مذهبی با استفاده از روش مدلسازی عامل محور نوشته ابراهیم زیدآبادی و کیوان بینابررسی آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی وارستگان نسبت به پزشکی ازراه دور نوشته سارا سزاواردرس پژوهی : مفهوم کسر نوشته الهام مهاجری خراسانیبررسی خواص مکانیکی و جذب آب بتن سبک سازه ای ساخته شده با سنگدانه لیکا و آسکوریا نوشته مهدی رمضانی زاده دربنداثربخشی توانایی های شناختی بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با اختلال یادگیری نوشته ریحانه ارجمندنیابررسی خواص مکانیکی بتن سبک سازهای ساخته شده با سبکدانه های لیکا، آسکوریا و پرلیت تحت تاثیر دما نوشته مهدی رمضانی زاده دربندتاثیر آشفتگی محیطی و آهنگ زمانی بر فناوری اطلاعات و عملکرد: نقش تعدیل گری اعتقاد راسخ شغلی نوشته حسین بلوچیبررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با انزوای اجتماعی در دانشجویان نوشته محمد مفردواکاوی عوامل موثر بر تلفیق فناوری و یادگیری مبتنی بر آموزش سیار نوشته فاطمه باقری شکیبخوانشی بر راهبردهای ارتقا کیفیت فضای داخلی مسکن معاصر به منظور خلوت گزینی نوشته علیرضا وفایی حسینیمطالعه ای موردی بر مفاهیم جامع در ساختمان های صفر انرژی و ارائه مدلی نظری به منظور دستیابی به سازگاری پایدار در ساختارهای مختلف معماری نوشته مهرنوش مصطفوی و اهورا جباری المدشتبررسی تاثیر افشره شوید بر شدت تهوع پس از زایمان سزارین نوشته فهیمه ریوادهراهکارهای پیشنهادی در طراحی مراکز درمانی نابینایان با رویکرد هوشمندسازی فضاها نوشته سارا لطفی و نیکناز کچویی