پرهام مشایی شکوهی

کارشناس ارشد معماری دانشگاه گیلان . مدرس دانشگاه‌های شمال و فنی و حرفه‌ای توحید آمل

Researcher ID: (423946)

6
3
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو سازمان نظام مهندسی استان مازندران

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی