خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی خاوران

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,289
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1
رتبه علمی در کل کشور: 237
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 10
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 19 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی خاوران

تحلیل رضایت از محیط مسکونی و تاثیر آن بر پژمردگی شهری نمونه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد مقدس نوشته امیررضا رضایی گرگانیپیش بینی بیماری کرونا از روی علائم قابل مشاهده با استفاده از یادگیری ماشین نوشته مهدی سرچاهی و الهام مهدی پورواکاوی عوامل موثر بر طراحی مجتمع های تفریحی - فرهنگی در سطح شهر مشهد با محوریت ارتقای تعاملات اجتماعی نوشته سیدامیر عظیمی کاخکیطراحی شبکه پایش کیفی منابع آب زیرزمینی بر اساس آسیب پذیری ذاتی آبخوان، مطالعه موردی: آبخوان محدوده مطالعاتی بلوک شراء نوشته سیدناصر باشی ازغدیسنجش آسیب پذیری آبخوان دشت خضری با استفاده از روش های DRASTIC و GODS نوشته سیدناصر باشی ازغدیارائه راهکارهای مدیریت ریسک در مگا پروژه های در حال احداث شهر مشهد با تاکید به کاهش زمان ساخت (مطالعه موردی: مگا پروژه های جهان مال مشهد) نوشته مریم ابراهیم پور و میترا حکمتتحلیلی بر مهاجرتهای روستا- شهری و ارتباط آن با رضایت از کیفیت زندگی مطالعه موردی: روستای زشک نوشته امیررضا رضایی گرگانیاولویتبندی ریسک های ساخت سکوهای نفتی با استفاده از روش تصمیمگیری TOPSIS فازی: مطالعه موردی، سکوی نفتی P۴ نوشته سید ناصر باشی ازغدیشناسایی و تحلیل الزامات به کارگیری چارچوب های توسعه پایدار در پروژه های زیرساختی بخش حمل و نقل بین شهری (مطالعه موردی:پروژه های بخش حمل نقل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی) نوشته فاطمه کاشی زاده شعربافدرس پژوهی : تدریس مبحث عبارت های جبری از درس ریاضی پایه هفتم نوشته مجید مشکیبررسی نقش طلاق بر ایجاد رفتارهای پر خطردانش آموزان پسر متوسطه اول منطقه تبادکان ،موردی دبیرستان یاوران اسلام۱ و دبیرستان دخترانه خدابنده نوشته مجید مشکیبررسی رابطه عزت نفس وخلاقیت دآنش آموزان در مقطع متوسطه اول دبیرستان عارف ناحیه یک نوشته مجید مشکیکاربرد مدل های پیشرفته یادگیری ماشین جهت پیش بینی رخساره های سنگی در یکی از میدان های نفتی جنوب ایران نوشته الهام مهدی پورارائه شاخص های دربرگیرنده ی شهر خلاق در راستای توسعه پایدار محلی نوشته ملیحه تقی پورآشپزجایگاه طراحی بیوفیلیک در معماری پایدار نوشته احسان الدین صیادی و فاطمه ساعدی و سیده مریم حیدریارزیابی محیط آموزشیبا هدف بررسی اثرات کالبدی فضا و نقش آن بر افزایش خلاقیت در محیط های یادگیری کودکان نوشته سیداحسان صیادی و مریم حیدریوارسی نقش مولفه های شهر هوشمند بر شکل گیری و تحقق اهداف شهرسالم (موردپژوهی: منطقه ۹ شهر مشهد) نوشته مریم ابراهیم پور و حسین موسویشناخت و برر سی روانشناسی محیط در راستا ارتقا سلامت کودکا ن نوشته مهسا داودی رضوانیسنجش و تحلیل مناطق شهری از منظر مولفه های شهر هوشمند (موردمطالعه : منطقه ۹ شهر مشهد) نوشته سیدحسین موسویبررسی تاثیر عناصر معماری بر ایجاد حس تعلق به مکان در معماری داخلی کافه کتاب های مشهد نوشته یاسمن سپانلو و علی اکبر عرب یعقوبی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه آموزش عالی خاوران

کنفرانسهای برگزار شده موسسه آموزش عالی خاوران

تاکنون 39 کنفرانس توسط موسسه آموزش عالی خاوران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه آموزش عالی خاوران به صورت زیر است:
شانزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژییازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایراننهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم کامپیوتر، برق و مکانیک ایرانپنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایراندهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایرانپانزدهمین همایش بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژیهشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم کامپیوتر، برق و مکانیک ایراننهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایرانهشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایرانچهاردهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژیدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژینهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژیسیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکیسیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی: علوم وفنون دریاییسیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار،مهندسی عمران و محیط زیستسیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار، معماری و شهرسازیسیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی: سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیستدوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون دوم:سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی همایش ملی سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکیدوازدهمین همایش علوم و فنون دریاییششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژیهمایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدارهمایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدارهمایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدارهمایش ملی مهندسی برق، الکترونیک، پزشکی و سرزمین پایدارهمایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محورهمایش مهندسی برق، مخابرات پزشکی و پژوهشهای نیاز محور با محوریت دستاوردهای نوین در علوم مهندسیچهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردیمهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعاتهمایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برقهمایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعیهمایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم هاهمایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدارهفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژیهمایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامیهمایش ملی عمران و توسعه پایدارپنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژیاولین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی