ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
15
اردیبهشت

دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع روز چهارشنبه، 15 اردیبهشت، 1395 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان, دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قوچان برگزار گردید.

کداختصاصی کنفرانس: AISST02
حوزه های تحت پوشش: علوم عصبی (عمومی)، علوم کامپیوتر، نرم افزار
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان, دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: قوچان

محورهاي همايش:

Artificial Intelligenceand & Advanced Intelligent Systems  
 هوش مصنوعي و سيستم‌هاي هوشمند پيشرفته
Brain Models/Cognitive Modeling, and Cognitive Aspects of Intelligent Systems    
مدل‌هاي هوش و فهم/مدلسازي شناختي، و جنبه‌هاي شناختي سيستم‌هاي هوشمند
Control Design and Robotics   
 طراحي كنترل و روباتيك
Data Mining and Knowledge Discovery   
 داده كاوي و اكتشاف دانش
Decision Support Systems & Expert Systems  
 سيستم‌هاي پشتيبان تصميم گيري و سيستم‌هاي خبره
Evaluation of Artificial Intelligence Tools   
 ارزيابي ابزازهاي هوش مصنوعي
Fuzzy Modelling, Fuzzy Control, and Fuzzy Optimization  
 مدل سازي فازي، كنترل فازي، و بهينه سازي فازي
Genetic Algorithms and Genetic Programming  
 الگوريتم‌هاي ژنتيكي و برنامه نويسي ژنتيكي
Integration of Artificial Intelligence with other Technologies   
 يكپارچه سازي هوش مصنوعي با استفاده از تكنولوژي‌هاي ديگر
Intelligent Agents and Multi-Agent Systems   
 عامل‌هاي هوشمند و سيستم‌هاي چندعامله
Languages and Techniques for Programming of Artificial Intelligence  
 زبان‌ها و تكنيك‌هاي برنامه نويسي هوش مصنوعي
Learning Algorithms & Machine Learning   
الگوريتم‌هاي يادگيري و يادگيري ماشين
Neural Networks Theory and Neural Networks Architectures 
   تئوري شبكه‌هاي عصبي و معماري‌هاي شبكه‌هاي عصبي
Neuro Fuzzy Systems and Neuro-Fuzzy-Genetic Algorithms 
   سيستم‌هاي فازي عصبي و الگوريتم‌هاي ژنتيكي-فازي-عصبي
Pattern Recognition 
   تشخيص الگو

نوآوري، تئوري، و حوزه‌هاي كاربردي

Adaptive Intelligent Systems
 سيستم‌هاي هوشمند وفق پذير
Artificial Immune Systems
سيستم‌هاي مصون مصنوعي
Artificial Intelligence
 هوش مصنوعي
Artificial life/Being    
زندگي/وجود مصنوعي
Astronomy    
علم نجوم
Automated Problem Solving
حل مسأله خودكار
Bayesian and Probabilistic Methods
متدهاي بيزين و احتمالاتي
Brain Models/Cognitive Modeling, and Cognitive Aspects of Intelligent Systems
مدل‌هاي هوش و فهم/مدلسازي شناختي، و جنبه‌هاي شناختي سيستم‌هاي هوشمند
Causal Models    
مدل‌هاي سببي
Chaotic Systems
سيستم‌هاي آشفته
Chemistry and Feeding
علوم شيمي و تغذيه
Classification, Clustering, and Clustering Ensemble    دسته بندي، خوشه بندي، و خوشه بندي دسته جمعي
Complex Systems
سيستم‌هاي مختلط
Computational Intelligence    
محاسبات هوشمند
Computer Science
علوم كامپيوتر
Concurrent and Parallel Processing
پردازش همزمان و موازي
Control Design and Robotics    
طراحي كنترل و روباتيك
Cooperative Artificial Intelligence Systems
سيستم‌هاي هوشمند مصنوعي شراكتي
Data Fusion, Information Fusion, and Intelligent Information Fusion
آميختگي داده ها، آميختگي اطلاعات، وآميختگي هوشمند اطلاعات
Data Mining and Knowledge Discovery
داده كاوي و اكتشاف دانش
Data Processing
پردازش داده ها
Data Visualization    
تجسم سازي داده ها
Decision Support Systems
سيستم‌هاي پشتيبان تصميم گيري
Decision Trees    
درخت‌هاي تصميم گيري
Distributed Algorithms and Distributed Artificial Intelligence
الگوريتم‌هاي توزيع شده و هوش مصنوعي توزيع شده
Distributed Systems    
سيستم‌هاي توزيع شده
Economic, E-Commerce, Marketing, Business, and Finance
اقتصاد، تجارت الكترونيكي، بازاريابي، دادوستد، و مالي
Education and E-Learning
تحصيلات و يادگيري الكترونيكي
Embedded Systems
سيستم‌هاي جاسازي شده
Envirnomental Engineering
مهندسي محيط
Evaluation of Artificial Intelligence Tools
ارزيابي ابزازهاي هوش مصنوعي
Evidence and Possibility Theory
تئوري احتمال و شواهد
Evolutionary Strategies and Evolutionary Computation
استراتژي‌هاي تكاملي و محاسبات تكاملي
Expert Systems
سيستم‌هاي خبره
Face Recognition, Finger Print Recognition, Text Recognition
تشخيص چهره، تشخيص آثارانگشت، وتشخيص متون
Fuzzy Modelling, Fuzzy Control, and Fuzzy Optimization
مدل سازي فازي، كنترل فازي، و بهينه سازي فازي
Fuzzy Sets and Fuzzy Logics
مجموعه‌هاي فازي و منطق فازي
Game Theory    تئوري بازي
Genetic Algorithms and Genetic Programming
الگوريتم‌هاي ژنتيكي و برنامه نويسي ژنتيكي
Grid Computational Intelligent and Smart Grids
هوش شبكه چهارخانه محاسباتي و شبكه‌هاي چهارخانه باهوش
Hardware Implementations
پياده سازي‌هاي سخت افزاري
Health, E-Medicine, and Biomedical Engineering    
تندرستي وبهداشت، پزشكي الكترونيكي، و مهندسي پزشكي
Heuristic Searching Methods
متدهاي جستجوي ذهني
Hybrid Algorithms and Hybrid Intelligent Systems
الگوريتم‌هاي مركب و سيستم‌هاي هوشمند مركب
Image Processing and Computer Vision
پردازش تصاوير و بينايي ماشين
Information Physics
علوم فيزيك
Information Processing and Information Retrieval
    پردازش اطلاعات و بازيابي اطلاعات
Information Theory and Information Technology
    تئوري اطلاعات و تكنولوژي اطلاعات
Integration of Artificial Intelligence with other Technologies
    يكپارچه سازي هوش مصنوعي با استفاده از تكنولوژي‌هاي ديگر
Intelligent Agents and Multi-Agent Systems
    عامل‌هاي هوشمند و سيستم‌هاي چندعامله
Intelligent Control
    كنترل هوشمند
Intelligent Database Systems
    سيستم‌هاي بانك اطلاعاتي هوشمند
Intelligent Information Systems and Intelligent Information Security Systems    سيستم‌هاي اطلاعاتي هوشمند و سيستم‌هاي امنيت اطلاعات هوشمند
Intelligent Measurement
    اندازه گيري هوشمند
Intelligent Network Technologies
    تكنولوژي‌هاي شبكه هوشمند
Intelligent Signal Processing and Speech Recognition
    پردازش سيگنال هوشمند و تشخيص گفتار
Intelligent Systems and Advanced Intelligent Systems
    سيستم‌هاي هوشمند و سيستم‌هاي هوشمند پيشرفته
Intelligent Tutoring Systems
    سيستم‌هاي آموزشي هوشمند
Intelligent User Interface
    طراحي واسط كاربر هوشمند
Knowledge Acquisition, Knowledge Networks, and Knowledge Engineering
    اكتساب دانش، شبكه‌هاي دانش، و مهندسي دانش
Languages and Techniques for Programming of Artificial Intelligence
    زبان‌ها و تكنيك‌هاي برنامه نويسي هوش مصنوعي
Learning Algorithms and Training
    الگوريتم‌هاي يادگيري و آموزشي
Learning and Adaptive Sensor Fusion
    يادگيري و آميختگي حسگر وفق پذير
Machine Learning and Symbolic Machine Learning
    يادگيري ماشين و يادگيري ماشين نمادي
Man-Machine Interfaces and Human-Machine Interaction Intelligent Behavior    واسط‌هاي انسان-ماشين و رفتارهوشمند تعامل ماشين-انسان
Manufacturing
    علوم صنايع
Mathematical Techniques and Mathematical Analysis
    تكنيك‌هاي رياضي و آناليزرياضي
Military    علوم نظامي وجنگي

Model-Based Reasoning
استدلال مبتني برمدل
Modeling and Simulation
مدل سازي و شبيه سازي
Molecular Computing and Quantum Computing
محاسبات مولكولي و محاسبات كوانتومي
Multi-Criteria Decision Making
تصميم گيري چند معياره
Multi-Media
چندرسانه اي
Multi-Sensor Data Fusion using Neural and Fuzzy Techniques
آميختگي داده‌هاي چند حسگره با استفاده از تكنيك‌هاي عصبي وفازي
Nano Systems and Micro Systems
سيستم‌هاي نانو و سيستم‌هاي ذره اي
atural Language Processing
پردازش زبان طبيعي
Neural Genetic Systems
سيستم‌هاي ژنتيكي عصبي
Neural Networks Theory and Neural Networks Architectures
تئوري شبكه‌هاي عصبي و معماري‌هاي شبكه‌هاي عصبي
Neuro-Computing
محاسبه عصبي
Neuro Fuzzy Systems and Neuro-Fuzzy-Genetic Algorithms
سيستم‌هاي فازي عصبي و الگوريتم‌هاي ژنتيكي-فازي-عصبي
Ontology-Based Intelligent Systems
سيستم‌هاي هوشمند مبتني بر هستي شناسي
Optimization Problems
مسائل بهينه سازي
Pattern Recognition
تشخيص الگو
Power Industry
صنايع قدرت و توان
Power System Security, Reliability, and Adequacy
امنيت توان سيستم، قابليت اطمينان، وشايستگي
Probabilistic Reasoning, Case-based Reasoning, and Temporal Reasoning
استدلال احتمالاتي، استدلال مبتني برمورد، واستدلال موقتي
Process Control
كنترل پردازش
Reactive Distributed Artificial Intelligence
هوش مصنوعي توزيع شده واكنشي
Reinforcement Learning
يادگيري تقويتي
Rough Sets Theory: Foundations and Applications 
تئوري مجموعه‌هاي ناهنجار: اصول و كاربردها
Rule-Base Systems
سيستم‌هاي مبتني بر قانون
Security
امنيت
Self-Organizing Maps
نگاشت‌هاي خودسازمان يافته
Social Impact of Artificial Intelligence
فشاراجتماعي هوش مصنوعي
Social Intelligence (Markets and Computational Societies)
 هوش اجتماعي (بازار و اجتماعات محاسباتي)
Social Networks and Trust
 شبكه‌هاي اجتماعي و اعتماد
Software Engineering    مهندسي نرم افزار
Software Tools for Artificial Intelligence
ابزارهاي نرم افزاري براي هوش مصنوعي
Support Vector Machines
ماشين‌هاي بردار پشتيبان
Surveillance
ديدباني و مراقبت
Swarm Intelligence and Ant Colony Optimization
هوش گروه زنبوران و بهينه سازي مجتمع مورچگان
Telecommunication
ارتباطات از راه دور
Transportation    راه و ترابري

Uncertainty
عدم قطعيت
Utility Theory
تئوري سودمندي
Various Applications
كاربرهاي متنوع
Web-Mining and Semantic Web
وب كاوي و وب معنايي

درج در تقویم: 28 فروردین 1395 - تعداد مشاهده 6601 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
15 اردیبهشت 1395
مهلت ارسال اصل مقالات:
31 فروردین 1395

تاریخچه کنفرانس

لیست زیر سایر دوره های ثبت شده برای دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع را نمایش می دهد:

کنفرانسهای مرتبط

کنفرانسهای زیر از نظر موضوعی مشابه دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع هستند:

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان

ساختار سازمانی

رئیس کنفرانس
مهدی وطن پرست
دبیر کنفرانس
حمید طباطبایی
رئیس کمیته علمی
رضا قائمی
دبیر کمیته اجرایی
علیرضا خوش تراش
پشتیبانی