آقای دکتر مهدی کریمی

Dr. Mahdi Karimi

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178761)

102
29
75
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی