آقای دکتر محمدرضا شیدایی

Dr. Mohamadreza sheidaii

استاد دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186795)

98
14
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی