آقای دکتر صمد جعفرمدار

Dr. Samad Jafarmadar

استاد دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305213)

80
26
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی