بررسی عددی تاثیر تزریق چند مرحله ای سوخت بر نحوه تشکیل مخلوط احتراقی و آلایندگی در یک موتور دیزلی پاشش مستقیم در مفهوم احتراق دما پایین با کاربرد نرخ های بالای بازخورانی گازهای خروجی

سال انتشار:

1390

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

377

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICICE07_059

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

چکیده مقاله:

پایین آوردن دمای احتراق از راهکارهایی می باشد که اخیرا به منظور کاهش آلایندگی موتورهای دیزلی پیشنهاد شده است. کار حاضر به مطالعه عددی فرآیند تشکیل مخلوط سوخت و هوا، احتراق، تولید آلاینده ها و عملکرد یک موتور دیزلی سنگین پاشش مستقیم در یک احتراق دما پایین با کاربرد نرخ های بالای بازخورانی گازهای خروجی می پردازد. محاسبات بر مبنای یک مدل دینامیک سیالات محاسباتی سه بعدی برای میدان جریان سیال، احتراق و آلاینده ها انجام گرفته است. پس از بررسی نرخ های مختلف، نرخ 25 درصد بازخورانی گازهای خروجی به منظور تحلیل یک احتراق دما پایین با حفظ محدوده کاری موتور انتخاب گردید. نتایج بدست آمده با اطلاعات تجربی موجود برای موتور نمونه مقایسه شده که توافق قابل قبولی را نشان می دهند. سپس به منظور کاهش میزان دوده خروجی و افزایش کارایی موتور تحت شرایط احتراق دما پایین، بررسی تاثیر تزریق چند مرحله ای سوخت بر نحوه تشکیل مخلوط سوخت و هوا، احتراق و عملکرد موتور نمونه، انجام گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهند با بهبود تشکیل مخلوط احتراقی در نرخ های بالای بازخورانی گازهای خروجی می توان با زوال ناچیز شاخص های عملکردی موتور، میزان آلاینده دوده خروجی را همراه با مقادیر ناچیز تشکیل اکسید ازت کاهش بخشید.

کلیدواژه ها:

موتورهای دیزلی پاشش مستقیم ، مفهوم احتراق دما پایین ، دینامیک سیالات محاسباتی ، تشکیل مخلوط سوخت و هوا ، احتراق و آلایندگی ، بازخورانی گازهای خروجی ، تزریق چند مرحله ای

نویسندگان

حسنخاتم نژاد
حسن خاتم نژاد

کارشناس ارشد مکانیک- دانشگاه ارومیه

شهرامخلیل آریا
شهرام خلیل آریا

دانشیار - دانشگاه ارومیه

صمدجعفرمدار
صمد جعفرمدار

استادیار - دانشگاه ارومیه

آرشنعمتی
آرش نعمتی

کارشناس ارشد مکانیک- دانشگاه ارومیه