آقای دکتر رحیم خوشبختی سرای

Dr. Rahim Khoshbakhti Saray

استاد دانشگاه صنعتی سهند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305215)

42
21
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی