ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

خانم نیر اعظم خوش خلق سیما

Nayer Azam Khosh kholgh sima

دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179339)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی نیر اعظم خوش خلق سیما در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات نیر اعظم خوش خلق سیما در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر صفات رویشی و زایشی کلزاهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتنش خشکی برشاخصهای جوانه زنی و خصوصیات مرتبط با استقرار گیاهچه در24رقم و لاین کلزادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
3دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش‌های متفاوت بر میزان غلظت رنگیزه های فتوسنتزی و پروتئین گیاه دیپلوئید و دابلدهاپلوئید حاصل از کشت میکروسپور در کلزادومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی1391
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات تشریعی در گیاه دانه روغنی کلزا حاصل از کشت میکروسپور در سه سطح پلوئیدیدومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش کلسیم در بالا بردن تحمل به شوری گیاهان زراعینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی چند جانبه توانمندی قلیا (Salicornia europea) در ایراندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
7دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تجزیه GGEbiplot در شناسایی ژنوتیپهای کلزای متحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ایسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی تیپ ایده آل کلزا در شرایط تنش خشکی براساس صفات مورفوفیزیولوژیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
9دریافت فایل PDF مقالهپراکنش جنس های سالیکورینا، هالوستاکیس، هالکنموم، طایفه سالیکورینه در ایرانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
10دریافت فایل PDF مقالهگونه های سالیکورنیا ایران بمنظور DNA تلفیق آنالیز داده های جغرافیایی و بارکدهای ارزیابی تنوع ژنتیکی و تدوین استراتژی های حفاظتیاولین همایش ملی شورورزی1396
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی و کیفی علوفه اکوتیپ های بومی سالیکورنیا در پاسخ به غلظت های مختلف کلرید سدیماولین همایش ملی شورورزی1396
12دریافت فایل PDF مقالهاهمیت کاربرد مخلوط میکروبی در پالایش خاک های آلوده به نفتاولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1398
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنزیم کاتکول 2،3دی اکسیژناز در باکتری های جدا شده از خاک های آلوده به نفت خاماولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1398
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنزیم سیتوکروم P450 در باکتری های تجزیه کننده ترکیبات هیدروکربنیششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو1398
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنزیم کاتکول 3،2دیاکسیژناز در باکتری های جدا شده از خاک های آلوده به نفت خامششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو1398
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتریهای ریزوسفری و اندوفیتی جداسازی شده از گیاه سالیکورنیا بومی ایران بر رشد گندم در شرایط تنش شوریکنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست1397
17دریافت فایل PDF مقالهمیکروبیوم هالوفیت ها و تاثیر آنها بر تحمل به شوریاولین همایش ملی شورورزی1396
18دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل گیاه هالوفیت سالیکورنیا برای گیاه پالایی خاک های شور آلوده به نفتاولین همایش ملی شورورزی1396
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تنظیم اسمزی در تحمل به خشکی در ژنوتیپهای کلزاهمایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن کاتالاز در اثر کاربرد هورمون پاشی براسینواستروئید وسایتوکنین تحت تنش خشکی دردو رقم کلزا پاییزهBrassica napus L.هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش اکسیداتیو بر روی دو گونه مرتعی تحت شرایط تنش شوری هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پیش تیمار اشعه لیزر بر سنتز آدنوزین تری فسفات و تجمع پرولین در گندم دوروم تحت تنش شوریهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هورمون پاشی برالگوی بیان ژن کاتالاز تحت تنش خشکی در دو رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L. )هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنش اکسیداتیو و واکنش گیاه جو افضل به شوری تحت شرایط تنش شوریهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر تنش اکسیداتیو بر روی دو گیاه علوفه ای در شرایط شورهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر پیش تیمار اشعه لیزر بر جذب عناصر سدیم و پتاسیم گندم دوروم تحت شرایط تنش شوریهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
27دریافت فایل PDF مقالهتعیین تنوع ژنتیکی گیاه سالیکورنیا با استفاده از نشانگر ملکولی رپیدهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش لاین های گندم نان به تنش شوری در مرحله جوانه زنیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
29دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه در ارقام کلزای پائیزهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
30دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر لیزر بر تحمل گندم دوروم (Triticum turgidum var.durum) تحت شرایط تنش شوریاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی گراس های منتخب ایران به منظور انتخاب بهترین چمن نیازمند مراقبت پایین تحت تنش خشکیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به تنش شوری در دو رقم برنج در پرتودهی با لیزراولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی در ارقام کلزا (Brassica napus L.) بر اساس خصوصیات فیزیولوژیکاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیک تأثیر گذار بر عملکرد دانه کلزا در شرایط تنش خشکی با استفاده ازروشهای آماری چند متغیرهاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی اشعه لیرز بر میزان تجمع پرولین در گندم دوروم Triticum turgidum var.durum تحت تنش شوریسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
36دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی آخر فصل بر میزان تنظیم کننده های رشد در ارقام مختلف جودوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی جنبه های فیزیولوژیکی تولید سالیکورنیا درخاکهای آلوده به نفت خامدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهپاسخ رشدی گیاه هالوفیت سالیکورنیا درتنش حاصل ازآلودگی همزمان نفت و شوریدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتیمارهای خشکی آخرفصل برتجمع پرولین و قندهای محلول درارقام حساس و متحمل جودوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان روابط آبی دردورقم حساس و متحمل جو تحت شرایط تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
41دریافت فایل PDF مقالهشناسایی میزان تحمل به خشکی درژنوتیپ های کلزا درمرحله گیاهچه ای براساس تجزیه به مولفه های اصلیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
42دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش کم آبی آخرفصل برروزنه های برگ، دمای کانوپی و سایرویژگیهای برگ و نقش آنها درحفظ روابط آبی و عملکردارقام مختلف جودوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی اشعه لیزربرمیزان جوانه زنی و رشدگیاهچه های گندم دوروم تحت تنش شوریدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
44دریافت فایل PDF مقالهاثرپرتوتابی لیزردرتحمل به تنش شوری چهارژنوتیپ کنجددرمرحله جوانه زنیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
45دریافت فایل PDF مقالهاثرمتقابل کلسیم و فسفربررشد و نمو سالیکورنیا درشرایط شوریدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
46دریافت فایل PDF مقالهواکنش گیاه سالیکورنیا به آلایندههای نفتی به عنوان یک تجمع دهنده زیستیاولین همایش ملی گیاه پالایی1390
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آلودگینفتیبر روی گیاه سالیکورنیا و برآوردآستانه تحمل این گیاه به مقادیر مختلفنفتکنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا1390
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی در مرحله زایشی بر خصوصیات فیزیولوژیک، تخصیص ماده خشک به اندام زایشی و عملکرد دانه ارقام جوهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
49دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای قطع آبیاری بر میزان رنگیزههای فتوسنتزی، کمبود اشباع آب و محتوای رطوبت نسبی برگ کلزاهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
50دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان غلظت رنگیزههای فتوسنتزی گیاه دیپلوئید و دابلدهاپلوئید حاصل از کشت میکروسپور در کلزاسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی رشد ونمو وخواص کیفی روغن سالیکورنیا به عنوان یک گیاه شورزیست و متحمل به شوری آب دریاهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
52دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل کلسیم و فسفر بر رشد و نمو سالیکورنیا در شرایط شوریهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389

مقالات نیر اعظم خوش خلق سیما در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی و کیفیت ظاهری در برخی از توده های فستوکای بلند جمع آوری شده از نقاط مختلف ایرانفصلنامه علوم باغبانی ایران1394
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جوفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
3دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه جداسازی شده از گره به منظور افزایش مقاومت گیاه یونجه (.Medicago sativa L) به تنش شوریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ویژگی های زراعی و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام کلزا تحت تاثیر تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1393
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اشعه لیزر بر صفات مرتبط با تحمل به شوری در مرحله گیاهچه ای برنج (Oryza sativa L.)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های زراعی، فیزیولوژیک و کیفی کلزا تحت تنش آبیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1394
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان انتقال مجدد ماده خشک به دانه ارقام پاییزه کلزا در واکنش به تنش خشکیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1399
8دریافت فایل PDF مقالهپاسخ عملکرد و کیفیت روغن دانه ژنوتیپ‌های کنجد بومی ایران به تنش خشکیمجله به زراعی نهال و بذر1398
9دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی در کلکسیون کنجدSesamum indicum L. بانک ژن گیاهی ملی ایرانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکیفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکیفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 721 بار

نمودار سالانه مقالات نیر اعظم خوش خلق سیما طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با نیر اعظم خوش خلق سیما


به اشتراک گذاری صفحه نیر اعظم خوش خلق سیما

کلیدواژه های مهم در مقالات نیر اعظم خوش خلق سیما

پشتیبانی