Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای مسعود توحید فر

Masoud Tohid Far

دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181321)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه مسعود توحید فر

سمتهای علمی و اجرایی مسعود توحید فر در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

سمتهای علمی و اجرایی مسعود توحید فر در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات نمایه شده مسعود توحید فر در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژن TPS به عنوان ژن کنترل داخلی در جنس Gossypium به منظور کمیت سنجی محصول تراریخته پنبه با استفاده از تکنیک Real-Time PCRدومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1394
2دریافت فایل PDF مقالهتلاقی رقم تراریخته کوکر با دو رقم تجاری ایرانی به منظور انتقال ژن کیتینازکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
3دریافت فایل PDF مقالهمعرفی و ارزیابی ژن TPS به عنوان ژن کنترل داخلی در جنس Gossypium به منظور کمیت سنجی محصول تراریخته پنبه با استفاده از تکنیک Real-Time PCRسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
4دریافت فایل PDF مقالهشناساییmiRNAهای دخیل در سیگنالینگ خشکی ریشه برنج با استفاده از توالی یابی با کارایی بالااولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
5دریافت فایل PDF مقالهمروری جامع بر تغییر بیان miRNAها در پاسخ به تنشهای غیرزیستیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
6دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت سازه کلروپلاستی حاوی ژن های بتائین آلدهید دهیدروژناز( BADH) و فلاودکسین (FLD) جهت ایجاد مقاومت به تنش های غیر زنده برای انتقال به گیاه برنجهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
7دریافت فایل PDF مقالهدست ورزی ژنتیکی ریزجلبک Chlorella vulgaris ، از طریق دستگاه تفنگ ژنیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
8دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تراریزش در ریزجلبک با استفاده از ژن گزارشگر GUS به منظور تولید پروتئین نو ترکیبهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
9دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پروتئومیکس در ارزیابی ایمنی گیاهان تراریختهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان vacuolar Na+/H+ antiportre gene در تعدادی از ژنوتیپ های کلزا تحت تنش شوریسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
11دریافت فایل PDF مقالهتراریزش گیاه گوجه‌فرنگی با استفاده از سازه سه گانه هادی ژن‌های مرتبط با بیماری‌زاییسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
12دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت وکتورهای کلروپلاستی به منظور تولید پروتئین های نوترکیبدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از بیو انفرماتیک برای بررسی مقایسه ای دو کروموزوم ژنوم بروسلا از نظر ژنهای ضروریچهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهشناسایی یک پروتئین فرضی ژنوم بروسلا به عنوان هدف دارویی بالقوه برای بیماری بروسلوز از طریق بیوانفورماتیک چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهتعیین موقعیت تاکسونومیکی عامل لکه برگی باکتریایی پامچال در استان مازندرانکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
16دریافت فایل PDF مقالهمخاطرات محیطی محصولات تراریختههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روشی آسان برای دستیابی به DNAی گیاهی برای آنالیزPCR به منظور اثبات تراریختی گیاهان باززاشدههمایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی1388
18دریافت فایل PDF مقالهواکسن های گیاهیهمایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی1388
19دریافت فایل PDF مقالهحذف ژن نشانگر انتخابی از پلاسمید باینری اگروباکتریومی جهت تولید گیاهان تراریخته فاقد ژن نشانگرهمایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی1388
20دریافت فایل PDF مقالهپیشرفت به سوی تجاری سازی فن آوری تراریزش پلاستیدهمایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی1388
21دریافت فایل PDF مقالهتعیین وضعیت زیگوسیتی گیاه پنبه تراریخته ایرانی توسط تکنیک Real-Time PCRدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محیط کشت بر باززایی مستقیم مریستم انتهایی اکوتیپ های یونجه ایرانی (Medicago sativa)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
23دریافت فایل PDF مقالهVariation in expression of thermal stress genes in massive Porites harrisoni corals in the Persian Gulfبیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
24دریافت فایل PDF مقالهGenome-Wide Identification and Functional Analysis of Genes Expressed in salt tolerance of Barleyسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
25دریافت فایل PDF مقالهشناسایی، کلونینگ و توالی یابی ژن سوپراکسید دسموتاز (SOD) در گیاه دارویی خارمریمسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
26دریافت فایل PDF مقالهطراحی وکتور به منظور تولید گیاه مقاوم به علف کشسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
27دریافت فایل PDF مقالهافزایش کارایی وکتور به منظور مهندسی صفات در گیاهان با استفاده از ویرایش ژنومسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش بهینه جداسازی و شناسایی مولکولی سراشیا مارسسنس مولد پرودیجیوسین ایزوله شده از عفونت های ادراری در مراکز درمانی زاهدانسومین همایش ملی علوم زیستی1397
29دریافت فایل PDF مقالهAssessment of homospermidine synthase (HSS) differential expression in different tissues of common groundsel (Senecio vulgaris L.) using Real-time PCRکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
30دریافت فایل PDF مقالهBioinformatic analysis of acyl carier protein (ACP) in eukaryotes and prokaryotesهفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1396
31دریافت فایل PDF مقالهجداسازی ژن مولد پروتئین ضد قارچی Ap24 از ژنوم توتون و همسایه سازی آن در ناقل pBI121اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
32دریافت فایل PDF مقالهپرآوری شاخساره و بهینه سازی باززایی درون شیشه ای از طریق فناوری TCL در داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat)اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهاندامزایی درون شیشهای از طریق کاربرد تنظیم کنندههای رشد گیاهی و ریزنمونههای مختلف در داوودی(Chrysanthemum morifolium Ramat.)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهتراریختی دو رقم خربزه ایرانی با روش آگروباکتریوم جهت مقاومت به بیماریهای قارچیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
35دریافت فایل PDF مقالهتایید تراریختگی لاینهای احتمالی تراریخت گردو با ژنbadhاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
36دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی گیاهان تراریخت شده گردو با ژنfld و مطالعه پاسخ آنها به تنش شوری هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
37دریافت فایل PDF مقالهآنالیز پروتئوم پنیههای تراریخته با استفاده از الکتروفورز دو بعدیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری ژنتیکی پنبه تراریخته با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل تولید سوخت زیستی از منبع جلبک Dunaliella salinaهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هورمون های GA3 و BAP بر ریزازدیادی و پرآوری شاخساره های لیمو ترش(aurantifolia Citrus)هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییر بیان miRNA های موثر در سیگنالینگ اکسین در شرایط تنش خشکی در برنجهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
42دریافت فایل PDF مقالهانالیز مقایسه‌ای و فیلوژنتیکی miRNA ها در میان چهارگونه جو، پاپلوس، آرابیدوپسیس و سویاهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
43دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح مختلف شوری بر تجمع کاتیون های داخل سلولی در جلبک سبزDunaliella sp.اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
44دریافت فایل PDF مقالهشناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis با In Silico روشچهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
45دریافت فایل PDF مقالهآنالیز مق ایسهای ژنوم عامل بیماری بروسلوز با انسان با استفاده از بیوانفورماتیکچهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
46دریافت فایل PDF مقالهشناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis باچهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به تنش اسمزی در رویان های بدنی گردوی ایرانی تراریخت شده با ژن باکتریایی فلاودوکسیندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام کلزا با استفاده از نشانگر مولکولی RAPDدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
49دریافت فایل PDF مقالهافزایش تحمل به تنش شوری در رویان های بدنی گردوی ایرانی تراریخت شده با ژن باکتریایی فلاودوکسیندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
50دریافت فایل PDF مقالهافزایش کارائی انتقال ژن با آگروباکتری در خربزه رقم خاتونی توسط ریزپرتابگر الکترومغناطیسیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
51دریافت فایل PDF مقالهفیلوژنی کاربردی شاخه گیاهان بر اساس توالی اسید آمینه آنزیم استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز و معرفی نواحی چهارگانه عملگرای آندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
52دریافت فایل PDF مقالهجنبه های ایمنی زیستی کشاورزی مولکولیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
53دریافت فایل PDF مقالهجنبه های اقتصادی محصولات تراریختهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
54دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کدونی ژن کد کننده سیتوکروم باکتریایی 450P برای انتقال به خانواده سولاناسه جهت کاهش اثرات علف کش هاسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری ژنتیکی یونجه های تراریخته Bt با استفاده از نشانگر RAPDسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
56دریافت فایل PDF مقالهمهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
57دریافت فایل PDF مقالهنگاهی به جنبه های تجاری و اقتصادی محصولات تراریختههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
58دریافت فایل PDF مقالهبه چغندرقند Cyanobacterium anabaena سیانوباکتری ( fld) انتقال ژن فلاودوکسینهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
59دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و کلونینگ سه ژن اپران ژنی پل یهیدروکسی بوتیرات تولیدکننده پلاستیکزیس تتخریب پذیرهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
60دریافت فایل PDF مقالهتخمین کپ یشمار تراژن هیبرید HSigدر گیاه تراریخته با استفاده از real-time PCRهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
61دریافت فایل PDF مقالهمهندسی ژنتیک یونجه جهت مقاومت به آفت سرخرطومی یونجههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از ناحیه تکراری trnA-trnIبه عنوان محل پذیرش عمومی تراژن در ژنوم کلروپلاستی گونههای مختلف گیاهیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
63دریافت فایل PDF مقالهLAMP ارزیابی کاربرد آغازگرهای حلقوی در کارایی روشهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
64دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو روشPCR و LAMP در تشخیص پنبه تراریختههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی القای جوانه دهی نابجا در خربزه ایرانیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
66دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تکنیک های بیوتکنولوژی جهت افزایش تولید مورفین و کدئین در گیاه خشخاشهمایش ملی گیاهان دارویی1389
67دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن سیگما فاکتور هیبرید به گیاه بدون استفاده ازنشانگرانتخابییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
68دریافت فایل PDF مقالهتراریزش گیاه لیموترش (Citrus aurantifolia بهمنظور انتقال ژن گزارشگرsugیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
69دریافت فایل PDF مقالهتراریزش گندم با استفاده ازاگروباکتریوم به منظور انتقال ژنهای کیتیناز و گلوکانازیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
70دریافت فایل PDF مقالهساخت و کتورهای اختصاصی کلروپلاستی گیاهان با جداسازی و کلون کردن ناحیه هدف گیری کننده کلروپلاستی نه گیاه مختلفیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
71دریافت فایل PDF مقالهتراریزش گندم با استفاده ازژن Fld باکتریایی جهت افزایش تحمل به تنشهای غیرزیستییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عمر دانهالی بر باززایی مستقیم شاخه در خربزه ایرانیپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
73دریافت فایل PDF مقالهتراریزش کلروپلاست، راهکاری ایمن و سازگار با مسائل زیست محیطی برای تولیدگیاهان تراریختههمایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی1388
74دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت پلاسمید نوترکیب pBI-HG-CSF حامل فاکتور محرکه کلنی گرانولوسیت انسانی برای تراریزش گیاهاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
75دریافت فایل PDF مقالهآنالیز مولکولی و زیست سنجی ژن انتقال یافته Bt در نسل سوم پنبه تراریختدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
76دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن cry1Ac به پنبه توسط اگروباکتریوم و جداکشت نوک ساقهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
77دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن cry1Ac به پنبه با استفاده از اگروباکتریوم و جنین زایی سوماتیکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385

مقالات نمایه شده مسعود توحید فر در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شرایط انتقال ژن از طریق اگروباکتریوم به ارقام بومی گوجه فرنگی در ایرانفصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی1397
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تنوع جمعیت باکتری های همراه بلوط ایرانی در دو روش شناسایی مبتنی بر کشت و مستقل از کشت (متاژنومیکس)فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1400
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تنوع جمعیت باکتری های همراه بلوط ایرانی در دو روش شناسایی مبتنی بر کشت و مستقل از کشت (متاژنومیکس)فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1400
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوانفورماتیکی پپتیدهای ضدباکتری در پنج گونه پروکاریوت و یوکاریوت و بررسی اثر ضدباکتری نایسین بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفیفصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها1400
5دریافت فایل PDF مقالهشناسایی، جداسازی و تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی پیشبر اختصاصی غده گیاهانپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1398
6دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن cry1a105 به گوجه فرنگی به منظور افزایش مقاومت به آفت Heliothis spدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1398
7دریافت فایل PDF مقالهاثر رشد گلدانی پنبه تراریخته Bt روی باکتری‌های ریزوسفری و غیرریزوسفری خاکدو فصلنامه زیست شناسی خاک1397
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بیان افتراقی ژن هموسپرمیدین سینتاز 1 (HSS1) در بافت های مختلف گیاه دارویی زلف پیر (Senecio vulgaris L.)فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1397
9دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی باززایی و ریشه زایی موسیر بومی ایران (Allium stipitatum) در شرایط درون شیشه ایمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1396
10دریافت فایل PDF مقالهواکنش ریزنمونه های مختلف یک رقم گل داوودی (Chrysanthemum morifolium) به تنظیم کننده های رشد گیاهی در محیط درون شیشه ایفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
11دریافت فایل PDF مقالهمهندسی ژنتیک پنبه: از گذشته تا امروزفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1396
12دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی عوامل موثر بر انتقال ژن بتا-گلوکورونیدازGUS به واسطه اگروباکتریوم در گیاه دارویی زنیان Trachyspermum ammiدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1396
13دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و همسانه سازی ژن داخلی مناسب پنبه در راستای افزایش کارایی بررسی های مولکولیدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1396
14دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی، مطالعه بیوانفورماتیکی و بررسی بیان ژن سکوالن سینتاز 1 در شیرین بیان بومی ایراندوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1396
15دریافت فایل PDF مقالهآنالیز توالی های کد شونده ژن های GAI و PIP۲ گردو و مقایسه آن با سایر گیاهان در شرایط in silicoمجله علوم باغبانی1395
16دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و کلونینگ ژن ایزوفلاون سنتتاز از گیاه سویا رقم ویلیامز IIIپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
17دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن fld سیانوباکتریایی به گیاه برنج به روش اگرو باکتریومپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
18دریافت فایل PDF مقالهIn silico Analysis and Modeling of ACP-MIP–PilQ Chimeric Antigen from Neisseria meningitidis Serogroup Bمجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی1394
19دریافت فایل PDF مقالهIn silico Analysis and Molecular Modeling of RNA Polymerase, Sigma S (RpoS) Protein in Pseudomonas aeruginosa PAO۱مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی1394
20دریافت فایل PDF مقالهچالش های پیش روی رهاسازی محصولات تراریخته Btفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوانفوماتیکی ژن مقاومت به سویه آسیایی باکتری عاملبیماری میوه سبز مرکبات در گیاه گریپ فروتدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1394
22دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کشت بافت و انتقال ژن GUSبه موسیر با استفاده ازآگروباکتریومدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1394
23دریافت فایل PDF مقالهکاهش مصرف سموم کشاورزی و سرطان با کشت محصولات تراریختهدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1394
24دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of Agrobacterium-mediated Transformation of Chlamydomonas reinhardtii Using a Synthetic Amorpha-4, 11-diene Synthase Geneمجله سلول و تحقیقات مولکولی1394
25دریافت فایل PDF مقالهDetermination of genetic uniformity in transgenic cotton plants usingDNA markers (RAPD and ISSR) and SDS-PAGEدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان1394
26دریافت فایل PDF مقالهAgrobacterium-Mediated Transformation of Pomegranate (Punica granatum L.) ‘Yousef Khani’ Using the gus Reporter Geneمجله بین المللی علوم و فنون باغبانی1393
27دریافت فایل PDF مقالهتراریزش گیاه گندم با استفاده از ژن fld به روش تفنگ ژنیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1392
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات الیسیتور عصاره مخمر بر بیان ژن ایزوفلاون سینتاز و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در گیاهچه‌های سویا (Glycine max)فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1392
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی احتمال خطر زیست محیطی گیاهان زینتی تراریختهدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1392
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات آنیون ها و کاتیون های پنبه تراریخته حاوی ژن هایکیتیناز و crدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1391
31دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی باززایی و انتقال ژن به لیموترش (Citrusaurantifolia) به کمک اگروباکتریوم و ژن گزارشگر gusدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1391
32دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و کلونینگ سه ژن اپران ژنی پلی هیدروکسی بوتیرات تولیدکننده زیست ماده پلاستیکی تخریب پذیرپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1390
33دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و کلونکردن دو ژن از خانواده PR۱ و ساخت پلاسمیدهای سهگانه حاوی سه گروه مختلف از ژنهای PR، به منظور تولید گیاهان تراریخته مقاوم به بیماریهای قارچیفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1390
34دریافت فایل PDF مقالهتراریزش گیاه گندم بواسطه اگروباکتریوم به منظور انتقال ژن های کیتیناز و گلوکانازفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1389
35دریافت فایل PDF مقالهفاکتورهای موثر در تراریزش پنبه با استفاده از آگروباکتریومفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1389
36دریافت فایل PDF مقالهتراریزش ژن گزارشگر gus به پنبه و مطالعه وراثت و بیان آن درنسل دوم پنبه تراریختهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 2082 بار

نمودار سالانه مقالات مسعود توحید فر طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مسعود توحید فر


به اشتراک گذاری صفحه مسعود توحید فر

کلیدواژه های مهم در مقالات مسعود توحید فر

پشتیبانی