ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مسعود توحید فر

Masoud Tohid Far

دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181321)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی مسعود توحید فر در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

سمتهای علمی و اجرایی مسعود توحید فر در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات مسعود توحید فر در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روشی آسان برای دستیابی به DNAی گیاهی برای آنالیزPCR به منظور اثبات تراریختی گیاهان باززاشدههمایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی1388
2دریافت فایل PDF مقالهواکسن های گیاهیهمایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی1388
3دریافت فایل PDF مقالهحذف ژن نشانگر انتخابی از پلاسمید باینری اگروباکتریومی جهت تولید گیاهان تراریخته فاقد ژن نشانگرهمایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی1388
4دریافت فایل PDF مقالهپیشرفت به سوی تجاری سازی فن آوری تراریزش پلاستیدهمایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی1388
5دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پروتئومیکس در ارزیابی ایمنی گیاهان تراریختهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان vacuolar Na+/H+ antiportre gene در تعدادی از ژنوتیپ های کلزا تحت تنش شوریسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
7دریافت فایل PDF مقالهتراریزش گیاه گوجه‌فرنگی با استفاده از سازه سه گانه هادی ژن‌های مرتبط با بیماری‌زاییسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
8دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت وکتورهای کلروپلاستی به منظور تولید پروتئین های نوترکیبدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از بیو انفرماتیک برای بررسی مقایسه ای دو کروموزوم ژنوم بروسلا از نظر ژنهای ضروریچهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
10دریافت فایل PDF مقالهشناسایی یک پروتئین فرضی ژنوم بروسلا به عنوان هدف دارویی بالقوه برای بیماری بروسلوز از طریق بیوانفورماتیک چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین موقعیت تاکسونومیکی عامل لکه برگی باکتریایی پامچال در استان مازندرانکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
12دریافت فایل PDF مقالهتعیین وضعیت زیگوسیتی گیاه پنبه تراریخته ایرانی توسط تکنیک Real-Time PCRدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محیط کشت بر باززایی مستقیم مریستم انتهایی اکوتیپ های یونجه ایرانی (Medicago sativa)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
14دریافت فایل PDF مقالهمعرفی و ارزیابی ژن TPS به عنوان ژن کنترل داخلی در جنس Gossypium به منظور کمیت سنجی محصول تراریخته پنبه با استفاده از تکنیک Real-Time PCRسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
15دریافت فایل PDF مقالهشناساییmiRNAهای دخیل در سیگنالینگ خشکی ریشه برنج با استفاده از توالی یابی با کارایی بالااولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
16دریافت فایل PDF مقالهمروری جامع بر تغییر بیان miRNAها در پاسخ به تنشهای غیرزیستیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
17دریافت فایل PDF مقالهمخاطرات محیطی محصولات تراریختههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت سازه کلروپلاستی حاوی ژن های بتائین آلدهید دهیدروژناز( BADH) و فلاودکسین (FLD) جهت ایجاد مقاومت به تنش های غیر زنده برای انتقال به گیاه برنجهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
19دریافت فایل PDF مقالهدست ورزی ژنتیکی ریزجلبک Chlorella vulgaris ، از طریق دستگاه تفنگ ژنیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
20دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تراریزش در ریزجلبک با استفاده از ژن گزارشگر GUS به منظور تولید پروتئین نو ترکیبهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژن TPS به عنوان ژن کنترل داخلی در جنس Gossypium به منظور کمیت سنجی محصول تراریخته پنبه با استفاده از تکنیک Real-Time PCRدومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1394
22دریافت فایل PDF مقالهتلاقی رقم تراریخته کوکر با دو رقم تجاری ایرانی به منظور انتقال ژن کیتینازکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
23دریافت فایل PDF مقالهGenome-Wide Identification and Functional Analysis of Genes Expressed in salt tolerance of Barleyسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
24دریافت فایل PDF مقالهشناسایی، کلونینگ و توالی یابی ژن سوپراکسید دسموتاز (SOD) در گیاه دارویی خارمریمسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
25دریافت فایل PDF مقالهطراحی وکتور به منظور تولید گیاه مقاوم به علف کشسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
26دریافت فایل PDF مقالهافزایش کارایی وکتور به منظور مهندسی صفات در گیاهان با استفاده از ویرایش ژنومسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش بهینه جداسازی و شناسایی مولکولی سراشیا مارسسنس مولد پرودیجیوسین ایزوله شده از عفونت های ادراری در مراکز درمانی زاهدانسومین همایش ملی علوم زیستی1397
28دریافت فایل PDF مقالهAssessment of homospermidine synthase (HSS) differential expression in different tissues of common groundsel (Senecio vulgaris L.) using Real-time PCRکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
29دریافت فایل PDF مقالهBioinformatic analysis of acyl carier protein (ACP) in eukaryotes and prokaryotesهفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1396
30دریافت فایل PDF مقالهجداسازی ژن مولد پروتئین ضد قارچی Ap24 از ژنوم توتون و همسایه سازی آن در ناقل pBI121اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
31دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی گیاهان تراریخت شده گردو با ژنfld و مطالعه پاسخ آنها به تنش شوری هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
32دریافت فایل PDF مقالهآنالیز پروتئوم پنیههای تراریخته با استفاده از الکتروفورز دو بعدیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری ژنتیکی پنبه تراریخته با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل تولید سوخت زیستی از منبع جلبک Dunaliella salinaهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هورمون های GA3 و BAP بر ریزازدیادی و پرآوری شاخساره های لیمو ترش(aurantifolia Citrus)هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
36دریافت فایل PDF مقالهنگاهی به جنبه های تجاری و اقتصادی محصولات تراریختههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
37دریافت فایل PDF مقالهبه چغندرقند Cyanobacterium anabaena سیانوباکتری ( fld) انتقال ژن فلاودوکسینهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
38دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و کلونینگ سه ژن اپران ژنی پل یهیدروکسی بوتیرات تولیدکننده پلاستیکزیس تتخریب پذیرهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
39دریافت فایل PDF مقالهتخمین کپ یشمار تراژن هیبرید HSigدر گیاه تراریخته با استفاده از real-time PCRهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
40دریافت فایل PDF مقالهمهندسی ژنتیک یونجه جهت مقاومت به آفت سرخرطومی یونجههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از ناحیه تکراری trnA-trnIبه عنوان محل پذیرش عمومی تراژن در ژنوم کلروپلاستی گونههای مختلف گیاهیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
42دریافت فایل PDF مقالهLAMP ارزیابی کاربرد آغازگرهای حلقوی در کارایی روشهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
43دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو روشPCR و LAMP در تشخیص پنبه تراریختههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
44دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تکنیک های بیوتکنولوژی جهت افزایش تولید مورفین و کدئین در گیاه خشخاشهمایش ملی گیاهان دارویی1389
45دریافت فایل PDF مقالهپرآوری شاخساره و بهینه سازی باززایی درون شیشه ای از طریق فناوری TCL در داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat)اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
46دریافت فایل PDF مقالهاندامزایی درون شیشهای از طریق کاربرد تنظیم کنندههای رشد گیاهی و ریزنمونههای مختلف در داوودی(Chrysanthemum morifolium Ramat.)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
47دریافت فایل PDF مقالهتراریختی دو رقم خربزه ایرانی با روش آگروباکتریوم جهت مقاومت به بیماریهای قارچیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
48دریافت فایل PDF مقالهتایید تراریختگی لاینهای احتمالی تراریخت گردو با ژنbadhاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
49دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت پلاسمید نوترکیب pBI-HG-CSF حامل فاکتور محرکه کلنی گرانولوسیت انسانی برای تراریزش گیاهاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
50دریافت فایل PDF مقالهآنالیز مولکولی و زیست سنجی ژن انتقال یافته Bt در نسل سوم پنبه تراریختدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
51دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن cry1Ac به پنبه توسط اگروباکتریوم و جداکشت نوک ساقهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
52دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن cry1Ac به پنبه با استفاده از اگروباکتریوم و جنین زایی سوماتیکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
53دریافت فایل PDF مقالهشناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis با In Silico روشچهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
54دریافت فایل PDF مقالهآنالیز مق ایسهای ژنوم عامل بیماری بروسلوز با انسان با استفاده از بیوانفورماتیکچهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
55دریافت فایل PDF مقالهشناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis باچهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییر بیان miRNA های موثر در سیگنالینگ اکسین در شرایط تنش خشکی در برنجهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
57دریافت فایل PDF مقالهانالیز مقایسه‌ای و فیلوژنتیکی miRNA ها در میان چهارگونه جو، پاپلوس، آرابیدوپسیس و سویاهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
58دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح مختلف شوری بر تجمع کاتیون های داخل سلولی در جلبک سبزDunaliella sp.اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به تنش اسمزی در رویان های بدنی گردوی ایرانی تراریخت شده با ژن باکتریایی فلاودوکسیندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام کلزا با استفاده از نشانگر مولکولی RAPDدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
61دریافت فایل PDF مقالهافزایش تحمل به تنش شوری در رویان های بدنی گردوی ایرانی تراریخت شده با ژن باکتریایی فلاودوکسیندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
62دریافت فایل PDF مقالهافزایش کارائی انتقال ژن با آگروباکتری در خربزه رقم خاتونی توسط ریزپرتابگر الکترومغناطیسیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
63دریافت فایل PDF مقالهفیلوژنی کاربردی شاخه گیاهان بر اساس توالی اسید آمینه آنزیم استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز و معرفی نواحی چهارگانه عملگرای آندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
64دریافت فایل PDF مقالهجنبه های ایمنی زیستی کشاورزی مولکولیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
65دریافت فایل PDF مقالهجنبه های اقتصادی محصولات تراریختهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
66دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کدونی ژن کد کننده سیتوکروم باکتریایی 450P برای انتقال به خانواده سولاناسه جهت کاهش اثرات علف کش هاسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری ژنتیکی یونجه های تراریخته Bt با استفاده از نشانگر RAPDسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
68دریافت فایل PDF مقالهمهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
69دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن سیگما فاکتور هیبرید به گیاه بدون استفاده ازنشانگرانتخابییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
70دریافت فایل PDF مقالهتراریزش گیاه لیموترش (Citrus aurantifolia بهمنظور انتقال ژن گزارشگرsugیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
71دریافت فایل PDF مقالهتراریزش گندم با استفاده ازاگروباکتریوم به منظور انتقال ژنهای کیتیناز و گلوکانازیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
72دریافت فایل PDF مقالهساخت و کتورهای اختصاصی کلروپلاستی گیاهان با جداسازی و کلون کردن ناحیه هدف گیری کننده کلروپلاستی نه گیاه مختلفیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
73دریافت فایل PDF مقالهتراریزش گندم با استفاده ازژن Fld باکتریایی جهت افزایش تحمل به تنشهای غیرزیستییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی القای جوانه دهی نابجا در خربزه ایرانیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عمر دانهالی بر باززایی مستقیم شاخه در خربزه ایرانیپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
76دریافت فایل PDF مقالهتراریزش کلروپلاست، راهکاری ایمن و سازگار با مسائل زیست محیطی برای تولیدگیاهان تراریختههمایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی1388

مقالات مسعود توحید فر در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شرایط انتقال ژن از طریق اگروباکتریوم به ارقام بومی گوجه فرنگی در ایرانفصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی1397
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات الیسیتور عصاره مخمر بر بیان ژن ایزوفلاون سینتاز و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در گیاهچه‌های سویا (Glycine max)دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1392
3دریافت فایل PDF مقالهواکنش ریزنمونه های مختلف یک رقم گل داوودی (Chrysanthemum morifolium) به تنظیم کننده های رشد گیاهی در محیط درون شیشه ایفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
4دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن cry1a105 به گوجه فرنگی به منظور افزایش مقاومت به آفت Heliothis spدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1398
5دریافت فایل PDF مقالهچالش های پیش روی رهاسازی محصولات تراریخته Btدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1394
6دریافت فایل PDF مقالهمهندسی ژنتیک پنبه: از گذشته تا امروزدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1396
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بیان افتراقی ژن هموسپرمیدین سینتاز 1 (HSS1) در بافت های مختلف گیاه دارویی زلف پیر (Senecio vulgaris L.)دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1397
8دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی عوامل موثر بر انتقال ژن بتا-گلوکورونیدازGUS به واسطه اگروباکتریوم در گیاه دارویی زنیان Trachyspermum ammiدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1396
9دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و همسانه سازی ژن داخلی مناسب پنبه در راستای افزایش کارایی بررسی های مولکولیدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1396
10دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی، مطالعه بیوانفورماتیکی و بررسی بیان ژن سکوالن سینتاز 1 در شیرین بیان بومی ایراندوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1396
11دریافت فایل PDF مقالهAgrobacterium-Mediated Transformation of Pomegranate (Punica granatum L.) ‘Yousef Khani’ Using the gus Reporter Geneمجله بین المللی علوم و فنون باغبانی1393
12دریافت فایل PDF مقالهتراریزش ژن گزارشگر gus به پنبه و مطالعه وراثت و بیان آن درنسل دوم پنبه تراریختهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوانفوماتیکی ژن مقاومت به سویه آسیایی باکتری عاملبیماری میوه سبز مرکبات در گیاه گریپ فروتدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1394
14دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کشت بافت و انتقال ژن GUSبه موسیر با استفاده ازآگروباکتریومدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1394
15دریافت فایل PDF مقالهکاهش مصرف سموم کشاورزی و سرطان با کشت محصولات تراریختهدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1394
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی احتمال خطر زیست محیطی گیاهان زینتی تراریختهدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1392
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات آنیون ها و کاتیون های پنبه تراریخته حاوی ژن هایکیتیناز و crدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1391
18دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی باززایی و انتقال ژن به لیموترش (Citrusaurantifolia) به کمک اگروباکتریوم و ژن گزارشگر gusدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1391
19دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of Agrobacterium-mediated Transformation of Chlamydomonas reinhardtii Using a Synthetic Amorpha-4, 11-diene Synthase Geneمجله سلول و تحقیقات مولکولی1394
20دریافت فایل PDF مقالهDetermination of genetic uniformity in transgenic cotton plants usingDNA markers (RAPD and ISSR) and SDS-PAGEدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان1394
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 862 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مسعود توحید فر

تماس با مسعود توحید فر


به اشتراک گذاری صفحه مسعود توحید فر

پشتیبانی